Spørg Bolius

Må naboen fylde haven med trampolin, terrasser, gynger og så også bygge en shelter - eller kræver det byggetilladelse?

Hej Bolius

Jeg er medejer af et sommerhus i et dejligt ældre sommerhusområde.

Min genbo vil gerne glæde sine og naboens børn og mine børnebørn, når de også er i huset samtidig - så genboen har etableret følgende på grund bag huset og mod os - nemlig:

Stort gyngestativ med to gynger - stort havebord på sammenbygget jernskellet med 8 side siddepladser -  en trampolin - og sidst her for en måned siden etablerede han ca 20 m2 stor terrasse opad anneks ca. 10-15 meter fra hovedhuset.

Nu i går jeg var derude, kan jeg se, at han vil til at etablere en shelter. Jeg har sagt til ham, at jeg synes, han skal passe på med, hvor han etablerer den - det er ok omme bag ved huset i "et hul" - men ikke, som han havde planlagt, på et skønt, lettere kuperet klitområde bag anneks/udhus og foran trampolinen jfr. foto - Det vil jeg blive meget ked af.

Mit spørgsmål er: må han uden videre bygge en shelter på grunden uden en byggetilladelse?

Og er de mange ting på grunden ikke i strid med en Lokalplan, der gælder for området og har til formål at bevare karakteren af naturområde?

Jeg glæder mig til at høre Deres svar.

Venlig hilsen Simon S

Hej Simon S

At naboen opfører stort gyngestativ, stort havebord, bænke, trampolin eller andre legeredskaber og terrasser, kræver generelt ikke byggetilladelse eller anden tilladelse - med mindre terrassen er hævet mere end 30 cm over terræn, for så skal den placeres minimum 5 meter fra skel i et sommerhusområde, og hvis den er overdækket, vil arealet tælle med ved beregning af bebyggelsesprocent.
Eller med mindre, der opføres fx et legetårn og lignende, der kan vurderes som en bygning, læs mere her: Pas på: Dit legehus eller legetårn kan være ulovligt

Men der kan ud over reglerne i Bygningsreglementet dog altid gælde yderligere regler for området eller den enkelte grund, i fx lokalplanen, grundejerforeningsvedtægter, servitutter o.l.

Så der kan være bestemmelser i den omtalte lokalplan, som har betyning, fx for hvor stort belagt areal der må være, og hvor på grunden det må placeres, og hvad der må etableres af terrasser. Hvis du mener de bestemmelser ikke er overholdt, også efter en snak med naboen, kan du henvende dig til kommunen. Kommunen skal undersøge, om reglerne er overholdt, eller om der eventuelt er givet dispensation.

Læs mere her: Hvad gør jeg, hvis naboen bygger ulovligt?

Men hvis naboen vil opføre en shelter, så skal han have byggetilladelse, uanset om der er lokalplan for området eller ej. Det gælder, uanset om der er tale om bålhytte, grillhytte, shelters, lysthus, pavillon, drivhus til ophold eller andre lignende, mindre bygninger, der anvendes til til personophold  - det kræver altid byggetilladelse.

Og hvis jeres sommerhus er beliggende i landzone, kan det desuden kræve landzonetilladelse, før man kan få byggetilladelse.

Der kan derudover være forskellige krav om fx tilgængelighed og andet i de enkelte kommuner, det vil så  nok fremgå af byggetilladelsen, men man skal altid selv sikre, at servitutter, lokalplan,bestemmelser i grundejerforening og Bygningsreglement m.v. er overholdt.

Læs også her: Annekser og hytter - regler og inspiration

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

  • Tine Nielsen, arkitekt maa

Aktuelt på forsiden