Spørg Bolius

Lille sommerhus fra 2002 - må kommunen bare ændre status så det nu betegnes som skur i BBR, og hvad betyder det for anvendelse?

Hej Bolius

Jeg fik af Fyns Amt i 2002 tilladelse til at erstatte et eksisterende hytte på stranden med en ny hytte. Kommunen gav en byggetilladelse på et sommerhus på 14 kvm. Det har nu haft status som et sommerhus i 14 år. Nu ændrer kommunen betegnelsen til et skur anvendelsekode 930 med påtegnelsen badehytte.

Kan kommunen gøre det? Hvilken betydning har det for anvendelsen?

Kommunen er også ved at indføre en nedre grænse for hvor lille et sommerhus kan være. Under ca 15-20 kvm skal det have en anden anvendelseskode. Findes der en nedre grænse for størrelsen af et sommerhus?

Mvh Niels E.

Kære Niels

Hvis der i 2002 meddeles byggetilladelse til et fritidshus er det ikke min vurdering, at denne tilladelse kan trækkes tilbage og anvendelsen ændres til udhus. Der er stor forskel på om der er meddelt byggetilladelse eller om at bygningen er opført på baggrund af anmeldelse. 

Såfremt er er tale om byggetilladelse må man gå ud fra, at kommunen i forbindelse med meddelelsen af tilladelsen har iagttaget den dagældende lovgivning i BR-S 98. Det er meget sjældent set, at man ændrer med tilbagevirkende kraft - i så fald ville man få omend rigtig travlt med at ændre eksempelvis ændrede isoleringskrav. 

Hvis kommunen nu 15 år senere ændrer opfattelsen og dermed ændrer anvendelseskategorien til skur betyder det jo, at det ikke længere lovligt kan tages i brug til natophold. 

En bolig / fritidshus skal være udformet på en sådan måde og de enkelte rum have en sådan størrelse og udformning, at både boligen som helhed og de enkelte rum er hensigtsmæssige under hensyn til den tilsigtede brug. Kommunerne kan for så vidt godt indføre minimumsstørrelser for fritidshuse - men ikke med tilbagevirkende kraft.

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

  • Kristian Baatrup, ekstern fagekspert

Aktuelt på forsiden

Vis resten af forsiden