Spørg Bolius

Kan det være rigtigt at vi ikke må udvide sommerhuset?

Kan det være rigtig, At et sommerhus på 55 m2, på 1200 m2 egen grund, udenfor sommerhusområde, Der er 4 sommerhuse i området. og givet sonetilladelse i 1990. Kun må bygge 2-4 m2 til for tidsvarende toilet? Kommunen har klassificeret naturen omkring som særlig følsom, og der skal søges landsonetilladelse til tilbygningen, som vi ønsker på 20 m2.

vh. Flemming T

Kære Flemming T.

Ja, det afslag du har fået på den ønskede udvidelse kan godt være rigtig, når det gælder et sommerhus beliggende i landzone klassificeret som "særlig følsom natur".

Der foretages en konkret vurdering i den enkelte sag, men på Natur- og Miljøklagenævnets side kan du blandt andet læse følgende om afgørelser i forbindelse med ansøgninger om udvidelse af fritidsboliger udenfor sommerhusområder:

Meget værdifulde områder. Udvidelse af sommerhuse i områder med ”følsom natur”, f.eks. Natura 2000 områder, § 3-områder, områder der i planlægningen er særlig højt prioriterede som f.eks. rekreativt eller grønt område m.v. meddeles der normalt ikke tilladelser. For helt små huse kan dog – i lighed med praksis indenfor administrationen af naturbeskyttelseslovens § 15 – accepteres en mindre tilbygning på 6-8m² for at muliggøre et tidssvarende badeværelse. Det samme gælder lidt større huse, hvor en mindre tilbygning på 2-4m² accepteres for at muliggøre et tidssvarende badeværelse."

 

 

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

  • Tine Nielsen, arkitekt maa

Aktuelt på forsiden