Spørg Bolius

Lille toilet på 1. sal

Hej

Jeg ønsker at lave et så lille toilet som muligt på vores første sal. Da det altså ikke ligger i adgangsetagen, er der så vidt jeg kan læse mig frem til ikke nogle krav fra BR10. Vil det i dette rum være ok at:

a) have mindre plads end 110cm foran toilet? Pladsen dikterer omkring 50-55cm fra toiletkant til dør.

b) have en M7 dør på 62.5 cm?

c) have mindre end 70cm foran vask? Pladsen dikterer ca. 60 cm.

Og hvis ovenstående ikke er tilladt, hvad er så de ufravigeligt mindste mål jeg skal have?

På forhånd tak

Morten

Hej Morten

Hvis du på adgangsetagen har et toilet/bad der opfylder kravene til tilgængelighed - og du så ønsker at indrette et ekstra toiletrum på 1 salen er det bestemmelsen i Bygningsreglementet Kapitel 3 Bygningers indretning afsnit 3.3.1 Boligers indretning du skal opfylde.
Her står blandt andet i Stk.1  "at en bolig skal være udformet på en sådan måde at og de enkelte rum have en sådan størrelse og udformning at både boligen som helhed og det enkelte rum er hensigtsmæssige under hensyn til den tilsigtede brug....

Det er så op til den enkelte Kommunalbestyrelse (i praksis Byggesagsafdeling) at vurdere de konkrete byggesager, - altså må du henvende dig Byggesagsafdelingen i din kommune, enten personligt eller på mail og fremlægge mulighederne og dine ønsker om indretning af toiletrummet,  gerne med tegninger der illustrerer indretningen og forhører dig om det efter deres opfattelse opfylder Bygningsreglementet.

Der findes toilettyper der er kortere end andre - og muligvis kan du indbygge cisternen i skunken hvis der højde nok under skråvæggen - og der findes små håndvaske i forskellig udformning - så der er flere muligheder for at optimere indretningen.

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

  • Aamer Khan, udvikler
  • Tine Nielsen, arkitekt maa

Aktuelt på forsiden

Vis resten af forsiden