Spørg Bolius

Må mit udhus laves til kontor med vand og toilet?

Hej Tine

Nu, hvor jeg er på vej på pension, vil jeg gerne have et lille arbejdsværelse, hvor jeg kan fortsætte med at udføre småopgaver for kunder, og sidde i fred og ro med min hobby.

Vi har et godt og solidt bygget udhus, som jeg vil indrette til det. Derfor vil jeg gerne vide, hvilke regler der er ift. om kommunen skal informeres, hvis man installerer vand og toilet I et udhus, som ikke bliver brugt som helårsbolig?

Der er ikke nogle særregler i lokalplanen for området.

Skal kommunen f.eks. have et tinglyst dokument fra den autoriseret kloakmester, som udfører og tilslutter afløbet til kloakken? 

Mvh. Martin

Hej Martin

Reglerne er sådan, at hvis du etablerer toilet og indretter udhuset til ophold, så skifter bygningen byggeteknisk og myndighedsmæssigt status fra at være en sekundær bygning til udhusformål til at være et anneks. Det gælder også, selv om du ikke overnatter i bygningen, og uanset om der alene indrettes bad/toilet eller alene indrettes ophold og kontor.

Det betyder helt praktisk, at der stilles andre krav til bygningen, du skal derfor søge byggetilladelse. Bygningen skal opfylde nogle andre krav i bygningsreglementet til fx varmeisolering, brandsikkerhed og -redning, mulighed for godt indeklima m.v. - 

Der vil også være krav i forhold til placering på grunden og samtidig skal arealet regnes med i den samlede bebyggelsesprocenten, som maksimalt på være på 30 procent, og afstanden til skel være minimum 2,5 m fra skel. 
 
Hvis der er krav, der ikke kan opfyldes, kan du i forbindelse med ansøgningen søge om dispensation. Det er så helt op til kommunen at vurdere de konkret forhold på din matrikel.

Foruden byggetilladelse skal du, hvis du ønsker at installere toilet og vand i et skur/udhus, sørge for, at arbejdet bliver udført af en autoriseret installatør, og kunne dokumenteres. Det gælder også el-arbejdet. Den dokumentation vil være en betingelse i byggetilladelsen og skal indsendes, når byggeriet er færdigt.

Du kan læse mere om processen i disse artikler: 
Regler og pligter, når du bygger til
Hvordan man ændrer en bygning fra garage til beboelse
Viden om hytter og annekser

God fornøjelse med projektet.

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

  • Tine Nielsen, arkitekt maa

Aktuelt på forsiden