Spørg Bolius

Loftshøjde i sommerhus

I vores sommerhus (helårsbeboelse nu) er loftshøjden i stue, køkken og entre ca. 225 cm.

 

Jeg mener lovgivningen siger mindst 23o cm.

 

Er det et problem?

 

Med venlig hilsen

 

Jørgen Jacobsen

Kære Jørgen

Det er et rigtig godt spørgsmål. Umiddelbart er det ikke et problem, da du skriver at dit sommerhus er defineret som en helårsbeboelse. Dermed må det også anvendes hele året.

Du har ret i at lovgivningen siger minimum 230 cm for beboelsesrum (minimum 230 cm over 3,5 m2 af gulvarealet såfremt der er skråvægge). 

Så i princippet lever 225 cm ikke op til kravet. Men i dag er bygningsreglementet baseret på funktionskrav fremfor tidligere detailkrav. I dag siger bygningsreglementet (BR-10 kap. 3.3.1 stk. 1):" En bolig skal være udformet på en sådan måde og de enkelte rum have en sådan størrelse og udformning, at både boligen som helhed og de enkelte rum er hensigtsmæssige under hensyn til den tilsigtede brug".

Hvis du f.eks er pensionist må du bo i sommerhuset hele året efter 8 års ejerskab uden at skulle søge tilladelse - her er det i følge Planlovens §41, pensionisten selv som afgører om huset er egnet til beboelse - der kan dog være specielle undtagelser hvor huset ikke er egnet til mennesker grundet brand- eller sundhedsfare.

 

 

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Aktuelt på forsiden

Vis resten af forsiden