Du har ikke krav på at have dine æbler, hindbær eller hyldeblomster i fred, hvis dine træer eller buske vokser fra din have og hænger ud over en offentlig vej, sti eller fortov. Gør de det, har andre nemlig ret til at plukke fra dem.

Ifølge Hegnsloven skal beplantning mod gade, vej, sti eller plads, hvor andre end du selv må færdes, holdes studset og klippet, så grene eller andet ikke er til ulempe for færdslen eller hindrer udsyn.

Det er de enkelte kommuner, der fastsætter regler for, hvor høj din hæk eller træer må være ud mod et offentligt område. De fleste steder skal du sørge for, at fortove og veje ud for din grund kan benyttes i fuld bredde, og at trækroner eller grene ikke må rage ned under 2,5-2,8 meter over fortovet og 4,2-5 meter over vejen. Tjek din kommunes hjemmeside for præcise detaljer om, hvad der gælder dér, hvor du bor.

Hvad siger loven om at tage fra andres haver?

At du må plukke blomster, bær og lignende, som hænger ud over offentlige arealer, stammer helt tilbage fra Christian 5.s Danske Lov, der omtaler en ”uskadelig nyttesret”. Den består i, at almenheden har ret til at tilegne sig naturens frugter under visse omstændigheder – man må plukke så meget ”som hand der fortærer og ej videre”.

Hvad betyder det helt konkret?

  • Hvis du kommer gående og ser bær, frugter eller blomster, som hænger ud over vejen, og som du kan få fat på uden at gå ind på privat grund eller række ind over skellet til grunden, har du lov til at plukke det, du kan spise på stedet.
  • Hvis du har en have, hvor dine træer og buske vokser vildt ud over skellet til din grund, må du ikke jage forbipasserende væk, hvis de plukker noget. Så længe de ikke står på din grund, må de tage det, de kan nå af det, der hænger ud over skel.
  • Hvis du ønsker dine bær, frugter eller blomster for dig selv, skal du altså sørge for at beskære dine træer og buske, så de ikke vokser ud over din grund.

Hvilke regler gælder på boligforeninger eller grundejerforeningers fællesarealer?

Mange boligforeninger eller grundejerforeninger har fællesarealer, hvor der står frugttræer eller andet, man kan have lyst til at plukke af. Men selv om disse områder er offentlig tilgængelige, skal de betragtes som private.

Det er den enkelte boligforening eller grundejerforening, der bestemmer, hvilke ordensregler, der gælder på området. Så du må altså ikke plukke eller indsamle noget her, uden at spørge om lov.

Hvilke regler gælder på offentlige arealer?

Du må gerne plukke bær, blomster, svampe, nødder, kviste og frugter i offentlige skove og på offentlige veje, stier, grøfter, moser, enge og strande, hvis du kan gøre det uden at række ind over eller bevæge dig ind på private marker eller haver. Men du må kun tage så meget, som du kan have ”i en hatfuld”. Det vil sige, at du kun må indsamle i et begrænset omfang og kun til eget forbrug. Du må aldrig sælge det, du har indsamlet - heller ikke, hvis du fx plukker blomster eller grene og lader dem indgå i en buket eller dekoration, du sælger videre.

Du må heller ikke tage hele grene fra buske eller træer eller rykke blomster, planter eller træer op med rod. Og du skal passe på, du ikke beskadiger naturen eller forstyrrer dyrelivet, mens du indsamler det, du gør.

I øvrigt kan der være særlige ordensregler for både offentlige parker og mere vilde områder som Amager Fælled. Her vil der som oftest stå skilte, hvor der står, hvad du må eller ikke må plukke/indsamle.