Hvis du nyder at gå nøgen rundt i dit hjem, skal du ikke være nervøs for at blive beskyldt for krænkende adfærd.

Hvad du foretager dig i din bolig, er i høj grad en privat sag. Blot må du ikke virke stødende på andre.

Nøgen er ok, men krænkende adfærd kan straffes

Hvis din nabo, genbo eller folk på gaden frit kan se ind gennem vinduerne til din bolig, kan du dog risikere at blive tiltalt for blufærdighedskrænkelse (efter Straffelovens § 232). Men kun hvis:

  • Din adfærd har en seksuel karakter – som samleje, berøring eller onani.
  • Du samtidig ved, at folk kan se dig – eller må have indset det.
  • Din opførsel virker krænkende for andre.

En sådan blufærdighedskrænkelse straffes typisk med en bøde.

Derudover står det dig frit for at færdes i eget hjem uden tøj på – uanset om du laver mad, dyrker motion eller støvsuger.

Paragraf om blufærdighedskrænkelse

Straffelovens § 232 siger:

Den, som ved uterligt forhold krænker blufærdigheden eller giver offentlig forargelse, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 år.

Kilde: Bekendtgørelse af straffeloven

Regler for nøgenhed gælder også din have

Der gælder de samme regler for nøgenhed din private have som dit private hjem.

Hvis du opholder dig i din have, må du også her gøre, hvad du har lyst til, så længe du ikke krænker folk, som udefra har let ved at se ind i din have uden at skulle gøre sig anstrengelser - fx ved at bruge en stige eller lave et hul i hækken.

Hvis ikke din have er afskærmet af træer, buske, planter eller bygninger, skal du være mere opmærksom på, om din adfærd på egen matrikel evt. kan krænke nogen.