Du må gerne hælde beskidt sæbevand gennem afløbsristen på vejen og ned i kloakken - medmindre du har brugt virkelig krasse rengøringsmidler.

Helt almindelig sæbevand, som du har brugt til at få havemøblerne eller din gamle cykel til at funkle, kan du godt skylle ud i havens kloakrist. Men det er Naturstyrelsens generelle anbefaling og det allerbedste for miljøet, at du tømmer spanden med sæberester i et af husets indvendige afløb. 

Sæbevand fra bilvask kan være mere problematisk. Det indeholder flere forurenende partikler fra bilen, og det er typisk sværere for dig at styre, hvor vandet fra en bilvask havner. Hvis du fx sæber bilen ind og derefter spuler den ren med haveslangen, løber sæbevandet i kloakken, om du vil det eller ej. I så fald skal du bruge en miljøvenlig sæbe og holde dig til at vaske bilens karosseri.

Kør bilen til en vaskehal, hvis den skal have den store rengøring. I vaskehaller er der mere kontrol med, hvor det beskidte vand havner.

Må du hælde hvad som helst i kloakken?

Nej - du skal være påpasselig med, hvad du hælder gennem afløbsristen.

Mange steder i Danmark er kloaksystemet delt op i 2: Et system fører spildevand fra boliger og virksomheder til et rensningsanlæg, mens et andet system leder regnvand fra gader og tage tilbage mod havet.

Det betyder, at afløbene i din have og på din gade muligvis leder vandet direkte ud i naturen uden at blive renset først.

Når du godt må hælde sæbevand i kloakristen alligevel, er det fordi, det stadig er mindre forurenet end det regnvand, der fx er løbet fra vejen og nu indeholder bremsestøv og dækrester fra bilerne.

Det må du ikke hælde i kloakken:

Skrappe kemikalier skal du aflevere som problemaffald - de må ikke havne i kloakken. Det gælder for:

  • Terpentin og organiske opløsningsmidler generelt (fx petroleum, olie og cellulosefortynder)
  • Klor
  • Plantegifte og pesticider
  • Træbeskyttelsesmidler
  • Maling.

Hvis du bliver i tvivl om, hvad du må, kan du kontakte din kommune.

Kloakeringssystemer

Der findes to former for kloaksystemer

  • Regnvandskloakker - gaderiste og tagrender - samler regnvand fra tage, gader og pladser.
  • Spildevandskloakken samler vand fra boligers og virksomheders toiletter, håndvaske og gulvriste til rensningsanlægget.

Vandet udledes via to forskellige kloakeringssystemer

  • Et fællessystem, hvor vandet fra både spildevandskloakken og regnvandskloakken samles i én ledning, der føres til et rensningsanlæg. Det gælder typisk i ældre boligområder fra før 1960 og udgør cirka halvdelen af kloakkerne i Danmark.
  • Den anden halvdel er separate systemer, hvor spildevand og regnvand føres i separate ledninger til henholdsvis rensningsanlæg og direkte ud i naturen. Det gælder typisk i nyere boligområder.

Der kan både være fællessystem og separatsystem i den samme kommune.
Hvis du er i tvivl, om vandet fra din regnvandskloak løber til rensningsanlæg eller direkte ud i naturen, kan du finde svaret i din kommunes spildevandsplan eller spørge teknisk forvaltning i kommunen.

Kilde: Miljøministeriet