Når vejret er lunt og en smule overskyet, er det perfekt at trække i arbejdstøjet og vaske bilen. Men så rejser spørgsmålet sig: Er det tilladt at vaske bilen på egen grund frem for at køre i en vaskehal?

Det korte svar er ja, du må gerne vaske din bil derhjemme.

Der er nemlig i dansk lovgivning ikke noget til hinder for, at du vasker din bil på egen grund eller på den vej, du bor på.

Her må du ikke vaske bil hjemme

Men du skal være opmærksom på, at der i områdets lokalplan eller tinglyste servitutter kan gemme sig et forbud mod bilvask.

I praksis er det oftest i nyanlagte boligområder, at kommuner indfører særlige regler for bilvask. Det kan fx være en regel, der siger, at du i et bestemt boligområde kun må vaske bilen på en til formålet indrettet vaskeplads i området.

Ifølge miljøbeskyttelsesloven må stoffer, der kan forurene vandet, ikke tilføres vandløb, søer eller havet. Og derfor kan kommunerne lave regler for områder, hvor fx kloaknettet har direkte udledning til et vandløb.

Bilvask kan forurene naturen

Det er især udledning af sæbe, tjærestoffer og tungmetaller til kloaksystemet, der kan udgøre et problem. Især hvis det udledes direkte i vandmiljøer, men også når det tilføjes til kloakken. 

Derfor er det ikke ulovligt at vaske bil i indkørslen eller på vejen, men flere organisationer fraråder det og anbefaler i stedet at tage i en bilvask.

Her er FDM's vaskeråd

  • Vælg altid den billigste vask og spar undervognsvasken væk
  • Afsæt en time til at vaske bilen ved håndkraft 2-4 gange om året
  • Det er nok at vaske bilen en gang om måneden
  • Anskaf en mikrofibersvamp - alternativt en langskaftet blød børste, så du undgår at trykke for hårdt
  • Brug autoshampoo til bilen
  • Lakforsegling bør ske ved håndkraft minimum en gang om året - vaskehallens forsegler kommer ikke ind i krogene
  • Et mikrofiberhåndklæde er godt til at tørre bilen med efter vasken
  • Overvej at håndvaske bilen på de såkaldte puslepladser med miljøsikret afløb

Kilde: FDM

Ikke ulovligt at vaske bil på egen grund

I Sverige er bilvask indirekte omfattet af miljøloven, der forbyder udledning af urent spildevand.

I Jönköpings kommune kan det koste 10.000 kroner at overtræde et forbud mod at vaske sin bil i indkørslen. Forbuddet blev i sin tid indført, efter at undersøgelse dokumenterede, at der hvert år udledes 5,5 ton tungmetaller, 2.000 ton olie og 5.000 ton affedtningsmiddel, autoshampoo og voks i vandløb og videre ud i naturen.

Selvom lovgivningen ikke går så vidt i Danmark, har der gennem tiden været flere kommunale forsøg på at forbyde bilvask på villaveje. I 2015 foreslog Danmarks Naturfredningsforening at forbyde bilvask for at skåne miljøet, men det blev pure afvist af Miljøstyrelsen.

Argumentationen mod et forbud lød, at bilejernes vaner allerede har ændret sig meget til det positive, da danskerne generelt er blevet tilbageholdende med at hælde maling og kemikalier i kloakken.

Kommuner vil begrænse bilvask

I Vejle Kommune og Aalborg Kommune har man i stedet for et forbud forsøgt sig med oplysningskampagne mod bilvask på private villaveje.

I Aalborg Kommune udgør kloakseparering et problem, da spildevand fra privates bilvask via regnvandsafløb ofte ender urenset i naturen.

Kommunen skønnede i 2016, at der alene i Aalborg Kommune årligt løber 20.000 kubikmeter urenset vand fra manuel bilvask ud i naturen.

Vask bilen i vaskehal

Bilejernes organisation FDM mener, at biler som hovedregel skal vaskes i vaskehal.

Ved bilvask i vaskehal er vandforbruget typisk mindre end ved håndvask, og det er desuden lettere at kontrollere spildevandet ved vask i vaskemaskine.

De fleste vaskehaller er i dag udstyret med lamelbørster af skum frem for tidligere, hvor man brugte nylonbørster, der af mange bilejere blev kendt for at ridse billakken unødigt meget.

Vælger du alligevel at vaske bilen hjemme, anbefaler FDM, at du holder dig til miljøvenlige produkter, når du vælger shampoo, fælgrens, voks mv.