Når vejret er lunt og en smule overskyet, er det perfekt at trække i arbejdstøjet og vaske bilen. Men så rejser spørgsmålet sig: Er det tilladt at vaske bilen på egen grund frem for at køre i en vaskehal?

Det korte svar er ja, du må gerne vaske din bil derhjemme.

Der er nemlig i dansk lovgivning ikke noget til hinder for, at du vasker din bil på egen grund eller på den vej, du bor på.

Her må du ikke vaske bil hjemme

Men du skal være opmærksom på, at der i områdets lokalplan eller tinglyste servitutter kan gemme sig et forbud mod bilvask.

I praksis er det oftest i nyanlagte boligområder, at kommuner indfører særlige regler for bilvask. Det kan fx være en regel, der siger, at du i et bestemt boligområde kun må vaske bilen på en til formålet indrettet vaskeplads i området.

Ifølge miljøbeskyttelsesloven må stoffer, der kan forurene vandet, ikke tilføres vandløb, søer eller havet. Og derfor kan kommunerne lave regler for områder, hvor fx kloaknettet har direkte udledning til et vandløb.

Bilvask kan forurene naturen

Det er især udledning af sæbe, tjærestoffer og tungmetaller til kloaksystemet, der kan udgøre et problem. Især hvis det udledes direkte i vandmiljøer, men også når det tilføjes til kloakken. 

Derfor er det ikke ulovligt at vaske bil i indkørslen eller på vejen, men flere organisationer fraråder det og anbefaler i stedet at tage i en bilvask.

Her er FDM's vaskeråd

  • Det er nok at vaske bilen en gang om måneden
  • Afsæt en time til at vaske bilen ved håndkraft 2-4 gange om året
  • Vælg den billigste vask, når du vasker i en vaskehal. 
  • Et mikrofiberhåndklæde er godt til at tørre bilen med efter vasken
  • Anskaf en mikrofibersvamp - alternativt en langskaftet blød børste, så du undgår at trykke for hårdt, når du vasker bilen.
  • Lakforsegling bør ske ved håndkraft minimum en gang om året - vaskehallens forsegler kommer ikke ind i krogene
  • Overvej at håndvaske bilen på de såkaldte puslepladser med miljøsikret afløb.

Kilde: FDM