Studenterfester, fødselsdage og grillparty på terrassen - høj musik er en af de største kilder til nabokonflikter. Og din nabo er faktisk i sin gode ret til at klage. Det er nemlig forbudt at spille så høj musik i haven, at det generer naboerne.

I sidste ende kan din nabo vælge at tilkalde politiet.

Politiet kan forbyde musik i haven

Ordensbekendtgørelsen giver politiet ret til at forbyde højtalere og musikanlæg, hvis de er til væsentlig gene for omkringboende. 

Oftest vil politiet dog uddele en advarsel først. Derudover er det i fælles interesse at løse problemet internt frem for at tilkalde politiet.

Hvor høj musik må du høre i haven?

Hvornår larm kan siges at være så støjende, at den er til væsentlig gene, vil dog komme an på et skøn. Skønnet afhænger bl.a. af tidspunktet. Der er altså forskel på at spille musik efter midnat og kl. 14 om dagen.

Politiet vurderer hver enkelt situation og vil typisk først komme med en advarsel og opfordre dig til at dæmpe musikken. Hjælper det ikke, kan de vælge at give dig en bøde.

Bedre at spille musik i haven om dagen

Når politiet tager stilling til en klage over høj musik, har det betydning, om musikken spilles midt på dagen eller ud på de sene nattetimer.

Forhindrer musikken dine naboer i at sove, vil det typisk blive betragtet mere alvorligt, end hvis det er eftermiddagskaffen, som forstyrres.

Giv naboen besked - og måske en invitation

Du kan selv gøre en indsats for at minimere risikoen for naboklager over høj musik i haven.

Det bedste er selvfølgelig ikke at skrue så højt op, at det generer naboerne, eller at flytte festen til et andet sted.

Du kan også orientere dine naboer, grundejerforening og lignende om festen et godt stykke tid inden. Det giver dem mulighed for at forberede sig på støjen.

Og vis hensyn. Signalerer du, at du vil det gode naboskab, smitter det ofte af. Du kan fx tilbyde naboen, at de kan kigge forbi til en øl eller et glas vin senere. Det vil øge mange naboers tolerancetærskel.