En fest på en privat vej eller i en opgang kan give masser af naboklager, hvis musikken og støjen bliver for høj. Men du kan undgå, at naboerne bliver sure på dig og måske melder dig til politiet, der ifølge Ordensbekendtgørelsen kan forbyde højtalere og musikanlæg, hvis de er til væsentlig gene for naboerne.  Politiet kan give dig en advarsel, og dernæst en bøde.

Overordnet set kan du komme langt ved generelt at have en god relations til naboerne. Det er lettere at blive sur på en person, man ikke kender, fremfor en person man har en relation til. 

1. Fortæl naboerne, du holder fest

Informér naboerne om din fest i god tid, fx ved at dele en seddel rundt. Her kan du oplyse om: 

  • Hvilken dato festen afholdes.
  • I hvilket tidsrum du forventer larm fra musik og høje stemmer.
  • I hvilken anledning festen holdes.

Giv naboerne dit telefonnummer. Så har de let mulighed for at få fat i dig, hvis du og dine gæster larmer lidt for meget.

Overvej at invitere naboerne med til festen – så kan de næsten ikke få sig selv til at klage over festen.

2. Placér højtalerne tæt på gæsterne

Hvis du holder fest i løbet af dagen eller de tidlige aftentimer, kan naboerne formentlig godt acceptere at høre lidt musik, men når det bliver sengetid, er holdningen en anden. Men ofte får I lyst til at skrue højere og højere op for musikken og jeres eget lydniveau netop dér.

Planlæg derfor på forhånd, hvor højtalerne skal placeres, når natten falder på. Placér dem så tæt på gæsterne som muligt, og lad ikke musikken spille fra den ene stue, hvis I sidder i den anden.

Stil gerne højtalerne direkte på det bord, I sidder ved, da det vil få folk til at skrue markant mindre op.

3. Skru ned for bassen

Når det bliver sengetid hos naboerne, er det en god idé at skrue ned for bassen i dine højtalere eller dit anlæg.

Bas ligger i det lave frekvensområde for lyd. Lavfrekvent lyd bevæger sig længere end højfrekvent lyd og kan trænge igennem både gulve og vægge.

Det kan anbefales at bruge neopren eller andet støjabsorberende materiale under højtalerne, da bassen dermed bliver markant mindre gennemtrængende. Hvis du hyrer et band, så sørg for, at de har gode højtalere, så de ikke behøver at skrue nær så højt op for volumen. 

4. Luk vinduerne

Temperaturen stiger, når der er mange mennesker samlet, og stuen bliver forvandlet til et dansegulv. Det får mange til at lade et vindue stå åbent hele aftenen, så der konstant kommer lidt luft ind. Men et enkelt vindue kan lukke rigtig meget larm ud til naboerne.

Luk i stedet alle vinduer, mens I fester, og hold en gang imellem fem minutters pause, hvor I skruer ned for musikken og åbner flere vinduer, så der kommer gennemtræk. Derved får I meget frisk luft på kort tid.

Vær generelt opmærksom, når du opholder dig udenfor, fx på trappeopgange eller altaner. Tag korte ryge- og luftpauser, og hold larmen og musikken på et minimalt niveau samtidig.

5. Fest ikke hele natten

  • Undlad at feste hele natten. Gør det på forhånd klart for gæsterne, at festen slutter fx kl. 2.00.
  • Hvis festen alligevel ikke slutter helt, så skru ned for musikken og fest mere afdæmpet.
  • Undgå at råbe til hinanden på gaden, når festen er slut.

6. Ryd op

Sørg for at rydde op efter festen så hurtigt som muligt, især på eventuelle fælles- eller udendørsområder. 

Hvis du følger disse råd som festarrangør, minimerer du risikoen for at modtage klager fra naboerne.