En ny særlov gør det muligt for ukrainske flygtninge at søge om midlertidig opholdstilladelse i Danmark i op til to år. Pr. 7. april 2022 har 19.521 personer valgt at gøre brug af den nye særlov, og et af de spørgsmål, der melder sig efter ankomst, er: Hvor skal disse personer bo, mens de er i Danmark?

En af mulighederne er privat indkvartering, og det betyder, at du som privatperson gerne må tage imod en ukrainsk flygtning i dit hjem.

Herunder får du svar på de vigtigste spørgsmål, hvis du ønsker at huse en ukrainsk flygtning.

Hvordan kan jeg tilbyde bolighjælp til ukrainere?

Hvis du gerne vil huse en ukrainsk flygtning, bør du ifølge Dansk Flygtningehjælp kontakte din lokale kommunes borgerservice for at tilbyde din hjælp. Det er nemlig forskelligt, hvordan de enkelte kommuner løser opgaven – nogle tilbyder husning i egne lokaler, mens andre formidler kontakten til privat indkvartering.

Du kan også lave et opslag i Facebook-gruppen ’Ukrainians in Denmark’.

Hvor må den ukrainske flygtning bo?

Du må både tilbyde indkvartering i din private bolig og i dit sommerhus, hvis du ejer sådan et.

Kan jeg få tilskud?

Ifølge Kommunernes Landsforening har kommunerne mulighed for at tilbyde op til 500 kroner i tilskud pr. dag til personer, der har ukrainske flygtninge privat indkvarteret. Det er dog ikke en pligt for kommunerne, så du bør undersøge det hos din lokale kommune.

Dækker min forsikring?

Ifølge brancheorganisationen Forsikring & Pension har mange forsikringsselskaber udvidet dækningen fx på indboforsikringen til også at omfatte ukrainske flygtninge, der midlertidigt er flyttet hjem til en af deres kunder. Du bør kontakte dit eget forsikringsselskab for at høre, hvordan du er dækket.

Gode råd, hvis du vil give husly til ukrainere

Inden du tilbyder din bolig, bør du gøre dig følgende overvejelser:

  • Hvor længe kan du tilbyde husly?
  • Kan du betale for forplejning? Hvis ikke, så sørg for at have en tydelig aftale om det fra start.
  • Hvordan vil du hjælpe personen/familien videre, når de ikke længere kan bo hos dig?

Hvis du oplever, at din ukrainske logerende har problemer eller står med svære spørgsmål, kan du henvise dem til Dansk Flygtningehjælps psykosociale telefonlinje, hvor de kan få hjælp på deres modersmål.