Hvis du vil vide, hvad din husforsikring dækker, bliver du nødt til at læse policeteksten. For selvom der er tale om en standard-husforsikring, varierer den fra selskab til selskab.

At formuleringerne er forskellige, gør det svært at sammenligne de enkelte husforsikringer for at finde ud, hvad de konkret dækker, og hvad du evt. skal købe som tillæg. Der er umiddelbart ingen genveje til at få dette overblik.

En husforsikring har mange navne

En husforsikring har også navne som villaforsikring, parcelhusforsikring, husejerforsikring og ejendomsforsikring.

De fleste husforsikringer omfatter en brandforsikring, da det ifølge loven er påkrævet, hvis dit hus er belånt.

En husforsikring dækker kun pludselig opstået skade

Overordnet dækker en husforsikring kun en 'pludselig opstået skade', der opstår som følge af en pludselig, uventet hændelse. En pludselig skade kan fx være et træ, der vælter på grund af blæst og herefter rammer en mur, så den revner.

Skader fra tagsten, der blæser af, fordi taget er dårligt vedligeholdt, eller en mur, der undermineres efter længere tids regnskyl, opfattes ikke som en pludselig skade. Dog dækker husforsikringen som oftest alligevel skaden, når tagsten flyver af ved kraftige storme.

En husforsikring dækker det mur og nagelfaste

En husforsikring dækker skader på det, der er 'mur og nagelfast', og som du ikke kan tage med dig, når du flytter: Hus, have, carport, brændeovne og hårde hvidevarer på blivende plads.

Disse ting dækker husforsikringen IKKE

1. Elvarme i gulvet

Skader fra elvarmekabler i gulvet er typisk undtaget fra de rør- og installationsskader, der normalt dækkes i en husforsikring, og som omfatter skjulte rør og kabler inde i og under huset. For at være dækket, skal du tegne en tillægsdækning for skader ved kortslutning.

2. Tæring af synlige vand- og varmerør

Tæring af rør anses som manglende vedligeholdelse. Dog dækker forsikringen, hvis der er tale om en pludselig udstrømning fra et vandrør, også selvom det er tæret. Men dryp og udsivning fra et synligt rør dækkes ikke.

Det dækker husforsikringen

Husforsikringen har typisk disse hoveddækninger:

1. En brandforsikring, der dækker skader, som skyldes brand, direkte lynnedslag, kortslutning, eksplosion og lign.

2. Bygningskaskoforsikring:

 • Stormskader
 • Snetryksskader
 • Skader efter voldsomt sky- og tøbrud
 • Tyveri og hærværk på de ting, villaforsikringen omfatter
 • Udstrømning af vand
 • Brud på glas og sanitet
 • Pludselige skader

3. Insekt- og svampeforsikring evt. med tillægsdækning for rådskader

 • Dækker kun skade som følge af trænedbrydende svamp eller træødelæggende insekter. Overordnet er der 2 former for nedbrydning af træ: Råd, der foregår langsomt, og svamp, der foregår hurtigt.

4. En ansvarsforsikring, der dækker, hvis du som husejer ved uforsigtighed eller en forglemmelse er skyld i en skade på andres ting eller på andre personer.

5. Retshjælpsforsikring, der i visse tilfælde betaler sagsomkostninger, hvis du som husejer bliver part i en sag, fx ved en retssag mod en entreprenør om mangler ved et arbejde udført på dit hus.

Kilde: boligejer.dk

3. Skader fra konstruktionsfejl og manglende vedligeholdelse

Skader opstået som følge af konstruktionsfejl, fx fra eget håndværkerarbejde, og manglende vedligeholdelse - fx af tag, træspær, træværk på vinduer eller ender på træ, der vender ud mod det fri - dækkes ikke af en almindelig husforsikring. Eksempler på konstruktionsfejl kan være:

 • En gulvkonstruktion, hvor der er for langt mellem de understøttende strøer eller bjælker, og gulvet derfor brydes eller har nedbøjningsskader.
 • Underdimensionering af bærende bjælker eller søjler i huset, som giver nedbøjninger eller sætningsskader i huset.
 • Frostsprængte mursten, fuger eller puds.

4. Råd og svamp i kælderen

Dit forsikringsselskab dækker ikke altid dække svampe- og rådskader i kælderen, fordi der under jordniveau altid er en høj fugtighed, medmindre du har etableret forskellige foranstaltninger som fx en affugter. Om din kælder er omfattet af din husforsikring, beror på en individuel vurdering fra dit forsikringsselskab. Dog er det normalt kun nedbrydende svampe, der dækkes - såsom ægte hussvamp, der kan brede sig til resten af huset.

Skimmelsvamp, som næsten altid er til stede i kældre, er ikke dækket af husforsikringen, da den ikke nedbryder træ, murede, støbte eller pudsede vægge og gulve, men "blot" gør din kælder mindre brugbar - bl.a. fordi skimmesvamp kan skade dit helbred.

5. Punkterede termoruder

Termoruder har ligesom fx tagpap en begrænset holdbarhed, hvorfor husforsikringen ikke dækker en punkteret termorude.

6. Sætningsskader

Da sætningsskader er meget afhængige af jordbundsforhold, er det svært at kalkulere den slags skader. Derfor omfatter en husforsikring ikke sætningsskader. Dog er sætningsskader dækket, hvis de er en følgeskade af en anden dækningsberettiget skade, fx en rørskade under huset, som underminerer fundamentet.

7. Jordskælv

Jordskælv er umulige at forudberegne, hvorfor en husforsikring heller ikke vil dække skader her fra.

8. Oversvømmelser fra stormflod

Selvom en standard-husforsikring dækker skader fra storm, tø- og skybrud, gælder det ikke oversvømmelser, der stammer fra stormflod eller stigende vandstand fra søer, åer og vandløb som følge af skybrud. Dækning kan dog muligvis opnås, hvis det statslige Stormråd vurderer, at der har været tale om en stormflod i lovens forstand.

9. Skader fra insektangreb på træ

Husforsikringen dækker kun angreb fra træødelæggende insekter som pæleorm og husbukke, men ofte ikke fra rådborebiller - med mindre der er fare for konstruktionens bæreevne, hvilket er sjældent.

10. Lynnedslag uden for huset

Hvis et lyn slår ned uden for din matrikel - fx i en transformatorstation - og har en ødelæggende virkning på dit hus ved fx at skade installationer, køleskab og fryser, dækker husforsikringen ikke. Du får kun dækket skader fra lynnedslag, der er påviselige i dit hus som sodskader og et ødelagt målerskab. Hvis du vil forsikres yderligere mod lynnedslag, skal du tegne en udvidet dækning for kortslutning.