Tidspunkter du ikke bør slå græs, hvis du vil være venlig over for din nabo

  • Før kl. 10 i weekenden
  • Ved spisetider
  • Efter middagsmaden om aftenen.

Kilde: Jørn Bitsch, sekretariatschef hos Parcelhusejernes Landsforening

I princippet må du slå græs på hvilket som helst tidspunkt på døgnet, det passer dig, for der er ikke noget, der direkte forbyder dig at slå græs på bestemte tidspunkter. Heller ikke i weekenden.

Der er dog nogle kommuner, der bruger lovteksten i "bekendtgørelsen for miljøregulering af visse aktiviteter" til at behandle naboklager over fx støj fra en plæneklipper.

Kan kommunen forbyde dig at slå græs, når du vil?

Bekendtgørelsens §19 giver kommunen ret til at påbyde borgere ikke at anvende støjende motordrevne redskaber. Også når det er på privat grund. På baggrund af bekendtgørelsen kan en kommune udstede en bøde, hvis påbuddet ikke bliver overholdt.

Derudover har nogle grundejerforeninger lavet regler for, hvornår man må støje og fx slå græs, men de har ingen sanktionsmuligheder, hvis reglerne bliver brudt.

Du kan altså vælge at slå græs tidligt lørdag eller søndag morgen, men det er ikke nødvendigvis en god idé. Det kan i yderste konsekvens føre til en bøde, så tal med dine naboer og bliv enig om nogle retningslinjer, så I ikke behøver involvere kommunen.

Hvor meget larmer en plæneklipper?

En plæneklipper af almindelig størrelse må ifølge EU-regler have et lydeffektniveau på op til 98 dB, og benzindrevne plæneklippere har typisk samme støjniveau som en personbil, der accelererer.

Derfor giver det god mening at tænke på resten af villavejen, før du slår græsset lørdag eller søndag morgen. Dine naboer kan nemlig være generet af dit valg af tidspunkt for græsslåningen.

Sådan dæmper du larmen fra plæneklipperen

  • Hold den ved lige, så støjer den mindre
  • Giv ikke mere gas end nødvendigt
  • Undgå at overbelaste plæneklipperen. Sørg fx for at fjerne sten og grene fra plænen, som plæneklipperen kan have svært ved at komme henover, og som desuden kan beskadige skærene

Som alternativ til en benzindreven plæneklipper kan du også vælge at bruge en håndskubber  eller en el- eller batteridreven plæneklippper, da de typisk larmer mindre.