Midsommervisen og bål. Det er for mange en fast tradition sankthansaften.

Men måske er du ikke lige frisk på en udflugt til den nærmeste park, strand eller mose, og mange steder vil det traditionelle fællesbål være aflyst til sankthansaften 2018. 

Omfatter afbrændingsforbuddet så også, at du tænder et bål i din egen have? Må du tænde bål i bålfad? Og hvilke sikkerhedskrav skal du overholde for at undgå, at bålet udvikler sig til brand?

Videncentret Bolius har samlet en oversigt over afbrændingsforbud og med links til reglerne i alle kommunerne. I en række kommuner er det ikke tilladt at tænde bål i egen have, mens det andre steder er i orden lige netop santkhansaften. 

Det er vigtigt at overholde en række sikkerhedskrav til et bål i haven, bl.a. i forhold til bålets placering, og det kan være en god idé at have en balje med vand stående, så du hurtigt kan slukke ilden, hvis den skulle brede sig.

Tjek, om der er afbrændingsforbud i din kommune

I tørre perioder kan der være helt eller delvist afbrændingsforbud i en række kommuner. Du kan se, hvilke kommuner der har indført et afbrændingsforbud hos Beredskabsstyrelsen. Der kan dog være udstedt afbrændingsforbud, som endnu ikke er registreret på hjemmesiden. Tjek derfor altid reglerne i din kommune på kommunens eller beredskabets hjemmeside, inden du tænder bål.

Sådan placerer du et bål med en diameter over 120 cm

  • 30 meter fra bygninger med hårdt tag
  • 60 meter fra letantændelige marker
  • 200 meter fra stråtækte huse, nåletræsbevoksninger m.v., og oplag af brandfarlige stoffer og andet let antændeligt materiale. 

Afstandskravene er vejledende. 

Stort eller lille bål

Afstandskravet betyder, at en del husejere reelt ikke kan tænde et større sankthansbål i egen have. Der er derimod mulighed for at tænde et bål på under 120 cm i diameter hjemme i parcelhushaven, forklarer beredskabsinspektør Bent Tindahl Pedersen fra Nordjyllands Beredskab.

– Det vigtigste er at tjekke, hvilke regler der er, hvor stort et bål, du kan lave, og hvilke afstandskrav, du skal overholde, siger Bent Tindahl Pedersen.

Er bålet mindre end 120 cm i diameter, er afstandskravet mindre, nemlig 10 meter fra huse og 15 meter fra stråtækte tag, nåletræsbevoksning og brandfarlige stoffer. Sådan et bål svarer typisk til den størrelse bål, man kan lave snobrød over.

Tjek kommunens regler

Da kommunerne har forskellige regler, er det vigtigste at tjekke, hvad der gælder lige netop i din kommune, inden du tænder bål i haven. 

Må du brænde haveaffald?

I mange kommuner er det IKKE tilladt at brænde haveaffald af i din have, heller ikke, hvs du bor på landet. Men nogle kommuner tillader, at du lige netop på sankthansaften må lægge haveaffaldet på bålet.

Og så længe du tænker på brandsikkerheden og overholder afstandskravene, er det hyggeligt at tænde et bål i haven denne ene aften om året:

– Man kan ikke forestille sig en sankthansaften uden bål, så det er rart at vide, at man kan lave et hyggebål derhjemme. Så er alle også klar over, at lige den aften kan der være ekstra røg, og så har naboerne måske ikke lige vasketøjet hængende til tørre udenfor, siger Tine R. Sode, ekspert i brandsikring i Videncentret  Bolius.

Pas på vind og vejr

Det er typisk vejret, der kan skabe problemer for båltændingen, forklarer Bent Tindahl Pedersen fra Nordjyllands Beredskab.

– Hvis der har været regnvejr, er der nogle, der bruger brandbar væske for at antænde et vådt bål, og det er ikke anbefalelsesværdigt, siger han.

Hvis vinden tager til i styrke for at give heksen lidt ekstra medvind til Bloksbjerg, bliver afstandskravene større, og det kan derfor være en idé at vælge det store bål på et fællesareal.

– Eller du kan bruge et bålfad, da det er nemmere at afgrænse bålet, lyder rådet fra Tine R. Sode.

Hvis vindhastigheder er over 5,5 m/s, bliver afstandskravene fordoblet. Er den 10,7 m/s eller derover, må der ikke tændes bål, og allerede tændte bål skal slukkes. 

Sådan tænder du bål i bålfad