Du må gerne samle sand, tang og sten på stranden, så længe det kun er i små mængder. Det er ikke tilladt at tage noget med fra klitterne.

På private strande gælder i princippet den private ejendomsret i forhold til de ting, der ligger på stranden. Derfor bør du på private strande spørge ejeren, inden du tager noget.

Vil du indsamle rav er den gældende praksis, at rav tilhører finderen.

Hvor meget må du tage med fra stranden?

Der er ingen præcis angivelse af, hvor meget du må tage med hjem. Men som hovedregel skal du selv kunne bære det i en bærepose eller lignende og altså ikke have brug for hjælpemidler som fx en trillebør til at flytte tingene fra stranden.

Større mængder kræver tilladelse

Vil du fjerne materialer fra stranden i større omfang, skal du - udover at spørge ejeren om lov - også rette henvendelse til kommunen, Kystdirektoratet eller Naturstyrelsens lokale enhed.

Det kan nemlig være nødvendigt at søge tilladelse efter reglerne i Naturbeskyttelsesloven og/eller Råstofloven. Flere strande bliver fx forsøgt forbedret ved at tilføre ekstra sand og kræver derfor særlig beskyttelse.

Hvem ejer stranden?

Den "højeste daglige vandstandslinje", dvs. der, hvor vandet går til ved højvande, markerer en vigtig grænse.

Fra den og ud mod havet er du på 'Søterritoriet', som ejes af staten. På den anden siden af linjen tilhører grunden den, der ejer jorden inden for strandbredden.

Private strande vil ofte være markeret med et skilt, hvor der fx står privat område. Du må gerne færdes på en privat strand, dog ikke for tæt på bebyggelser.