Det siger loven

Tisser du op ad hækken mod naboen, kan du i ekstreme tilfælde bringe dig på kant med disse regler:

Straffelovens § 232 om blufærdighedskrænkelse:

"Den, som ved uanstændigt forhold krænker blufærdigheden, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år eller, hvis forholdet er begået over for et barn under 15 år, med bøde eller fængsel indtil 4 år".

Hegnsloven § 26 om at beskadige et fælleshegn:

"Beskadiger en grundejer hegnet mod nabogrunden eller undlader at udføre et ham påhvilende vedligeholdelsesarbejde, derunder nødvendig renholdelse, eller at træffe de i § 19, stk. 8, påbudte beskyttelsesforanstaltninger, kan hegnsynet efter naboens begæring ved kendelse pålægge den pågældende inden en nærmere fastsat frist at udbedre skaden eller udføre det manglende arbejde".

Der er ingen love eller regler, der forbyder dig at lade vandet på din egen grund. Dermed kan du altså frit tisse i blomsterbedet eller op ad dit og naboens fælleshegn eller hæk.

Du kan dog komme i problemer, hvis din nabo på den anden side af hækken - eller andre - føler sig krænket. Det vil i så fald være Straffelovens § 232 om blufærdighedskrænkelse, du kommer på kant med.

Er det blufærdighedskrænkende, når man tisser i haven? 

Det er ikke hverdagskost for politiet, at naboer rager uklare, fordi en af parterne tisser på den anden side af hækken. Og der skal sandsynligvis være tale om, at du blotter de ædlere dele for naboen, før du risikerer en bøde for din handling. 

Paragraffen om blufærdighedskrænkelse anvendes nemlig mest ved grovere forhold, og for at blive dømt, skal det kunne bevises, at du vidste eller burde have vidst, at din opførsel var krænkende for andre.

Langt de fleste sager, hvor naboer ikke er helt enige om anstændighedens grænser, bliver løst med en snak over en kop kaffe.

Er urin i haven skadeligt eller gødning?

Urin fra mennesker har faktisk en ganske god gødningsværdi, og der findes haveejere, som bruger urin i haven for at få tingene til at gro bedre. 

Derfor er der ikke så stor sandsynlighed for, at hækken tager skade. Dog indeholder urin en forholdsvis stærk koncentration af kvælstof. Du kan derfor risikere gule, afsvedne pletter i hækken, græsset eller blomsterbedet, hvis du vælger at tisse det samme sted hver gang.

Undgå også at tisse på områder, hvor der gror afgrøder.