Spørg Bolius

Må ejendomsmægler være mægler for både mig (sælger) og køber samtidig - eller kan jeg være blevet snydt?

Til Bolius

Da jeg solgte mit hus var mægleren også mægler for dem der var købere af mit hus.

Min mand var lige død og her bagefter salget oplever jeg mig presset. Køberne havde stået som betingede købere en tid. En fredag eftermiddag ringede mægleren og sagde: "Nu er deres hus solgt og køberne vil give 3.600000 kr. Jeg havde oprindelig forlangt 4000000 men mægler havde sagt du kan kun forlange 3.800000 kr .

(Hus med bådplads og over for fredet område)

Jeg var presset og slog til-men alle har bagefter sagt: "Du blev snydt"

Spørgsmål: Må en mægler stå som sælger for os begge.

Grethe B

Hej Grethe.

Det er i strid med de forbrugeretiske regler for ejendomsmæglere at yde rådgivning til begge parter, når der er er interessemodsætninger. En køber og sælger vil som udgangspunkt altid have interessemodsætninger i forhold til fastsættelse af prisen for en ejendom. Derfor vurderer jeg også, at ejendomsmægleren har handlet i strid med de gældende normer for ejendomsmæglere.

Du bør kontakte ejendomsmægleren og ejendomsmæglervirksomheden omkring situationen, idet du samtidig bør afkræve virksomheden en stillingtagen.

Herefter kan du overveje at indbringe sagen for Klagenævnet for Ejendomsformidling. Nævnet kan afgøre, om ejendomsmægleren har tilsidesat god ejendomsmæglerskik, ligesom nævnet kan idømme både ejendomsmægleren og ejendomsmæglervirksomheden en bøde.

Ud fra oplysningerne kan jeg ikke vurdere, om du har lidt et tab i forbindelse med rådgivningen. En sådan vurdering vil bl.a. kræve, at en uvildig ejendomsmægler anslår ejendommens reelle markedsværdi på salgstidspunktet. I sidste ende kan det blive nødvendigt at belyse dette med såkaldt syn og skøn i forbindelse med en retssag. Du bør derfor drøfte et eventuelt erstatningsansvar med din advokat.

 

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

  • Åke E:son Lindman, fotograf
  • Nikolaj Wessel Tromborg, advokat

Aktuelt på forsiden