Spørg Bolius

Må grundejerforeningen bestemme højden på græsset?

Fra vores grundskel er der et areal med jord/græs, som går ud til privat fællesvej. I lokalplanen for området er der intet sted benævnt, at der skal anlægges fortov langs denne private fællesvej. Heller ikke på nogle af lokalplanens tegninger/bilag, hvorpå veje og stier er vist, fremgår der noget vedr. et fortov, sti eller gangareal.

I vores grundejerforening er der nu ved at bliver lavet regler og vedtægter, og her under er der forslag om at det omtalte jord/græs-stykke langs vejen ikke må have græs på en længde over 7 cm!

Ligeledes vil man fastlægge regler om, at græsbevoksning inde på folks grunde ikke må være over 15 cm!

Mine spørgsmål er som flg.:

1. Kan man pålægge regler for et jord/græs-område (som ovenstående benævnt), hvor der i lokalplanen ikke er nævnt, tegnet eller på anden måde vist regler for dette? Kan der i så fald pålægges regler, hvad er så de regler?

2. Kan en grundejerforening pålægge regler for, hvad folk beplantningsmæssigt gør/har inde på deres grund (herunder tænkes IKKE på hækkeplanter, højde på træer m.m. da dette er benævnt i lokalplan)?

3. Hvad er de generelle regler for klipning af bevoksning/græs på ubebyggede boliggrunde?

På forhånd tak for jeres svar

Venlig hilsen

Allan L. J.

Kære Allan L. J.

En grundejerforening kan, hvis vedtægterne overholdes, vedtage bestemmelser, der berører forhold inde på den enkelte husejers grund, og hvis man er medlem af foreningen, er man pligtig til at følge reglerne.

Hvis der ikke er tinglyst pligt til at være medlem af grundejerforeningen, har man mulighed for at melde sig ud og har så ingen pligt til at følge reglerne. Udover, at man altid har pligt til at "holde sin ejendom i sømmelig stand".  Om der for din ejendom er tinglyst pligt til at være medlem kan du se på tinglysning.dk, og vær opmærksom på at det også kan fremgå af fx en tinglyst lokalplan der gælder for hele området.

Men umiddelbart lyder det noget kompliceret, hvis man skal ud at kontrollere højden på græsset - og hvad skal der ske, hvis græsset ikke overholder målene?
Græs vokser jo op, og kan, hvis det skulle komme til en retssag, hurtigt klippes ned - ellers vil straffen være, at formanden eller en gartner kommer og slår éns græs, hvis det er 16 cm højt. Det lyder som nogle uhensigtsmæssige regler, der kan give grobund for unødvendige nabostridigheder.

Derfor vil det være en god idé at tage sagen op i din grundejerforening. Måske kunne man sige, at græsarealet langs vejen skulle slås fx en eller to gange om måneden i sommerperioden, gøre vedligehold af fortovene til fælles arbejdsdage, eller slå sig sammen om at betale en havemand for at slå græsset på fortovet - for at holde området velplejet uden at risikere, at der opstår unødvendige stridigheder naboerne imellem.

Men hensyn til græshøjden i haverne handler det måske mere om, at man i grundejerforeningen ønsker at holde området vejplejet og på den måde fastholde områdets karakter og værdi - og det har, når det gælder en have, ikke nødvendigvis direkte noget med højden på græsset at gøre.

Hvis en grundejerforening overholder vedtægterne, er det i vidt omfang muligt at vedtage specifikke regler, men det er vigtigt at få klargjort, hvordan reglerne skal kontrolleres og håndhæves, så formålet opnås, og at resultatet ikke bliver, at reglerne i stedet giver anledning til unødvendige nabostridigheder og spild af foreningens midler unødvendige sagsanlæg.

Jeg mener ikke, der er specifikke regler for, hvornår der skal slås græs på ubebyggede byggegrunde. Men en byggegrund skal i henhold til Byggeloven holdes i forsvarlig stand, ikke være til fare og ”Endvidere skal ejendommen holdes i en under hensyn til beliggenheden sømmelig stand.”

Derudover kan der for den konkrete grund være bestemmelser i, der gælder for den enkelte kommune, bestemmelser i lokalplan, grundejerforeningsvedtægter, servitutter eller lignende, og for hæk og hegn kan der være bestemmelser i hegnsloven, men hegnsloven gælder kun for hegn og hæk.

LÆS OGSÅ: Hvad er en grundejerforening?

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

  • Tine Nielsen, arkitekt maa

Aktuelt på forsiden