Spørg Bolius

Må man hæve terrænet?

hej

Min nabo til den ene side er kommunen med et grønt areal. De har gennem mange år lagt flis på som jo naturligt hæver terrænhøjden, nu har vi fået separeret regn og spildevand. Der er så gravet gennem det grønne areal til husene bag ved min grund, ny med regn og spildevand til dem. Den overskudsjord har man så lagt på det grønne areal, som så er hævet med 50-60cm. med fald ind til mig. Det er naturligvis ikke tilfreds med, jeg mener ikke at men bare må hæve terrænet. Det gør jo at der skal være en støttemur, og hvem skal betale den.

Hvordan er love og regler omkring dette, da jeg gerne vil vide det inden jeg henvender mig til kommunen.

Med venlig hilsen

Ebbe Andersen

Kære Ebbe A.

Der er ikke i fx Bygningsreglementet konkrete regler om terrænregulering, men der kan være regler om terrænregulering i Lokalplaner, eller andre tinglyste bestemmelser der gælder for de enkelte områder. Der vil så ofte gælde at man ikke må terrænregulere mere end +/- 0,5 m i forhold til det eksisterende terræn og ikke tættere på naboskellet end 0,5 m uden tilladelse fra bygningsmyndigheden, dvs. kommunen.
Læs mere: <link terraenregulering-af-en-grund-18184 terrænregulering af en grund. external-link-new-window external link in new>Terrænregulering af en grund.

Og i Byggeloven kan du blandt andet læse: § 13. I bebyggede områder kan kommunalbestyrelsen påbyde ændring af en foretagen regulering af en grunds naturlige terræn ved afgravning, påfyldning eller på anden måde, såfremt terrænreguleringen efter kommunalbestyrelsens skøn er til ulempe for de omliggende grunde. Dette gælder, uanset om lovens bestemmelser i øvrigt kommer til anvendelse ved det pågældende arbejde. Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder ikke anvendelse i tilfælde, hvor der om det pågældende forhold er fastsat bestemmelser i en lokalplan eller byplanvedtægt.
Her kan du se hele Byggeloven

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

  • Tine Nielsen, arkitekt maa

Aktuelt på forsiden