Spørg Bolius

Må naboen bygge tagterrasse på sin garage, selvom det giver indbliks gener?

Hej Bolius

Vi ejer en helårsgrund, som endnu ikke er blevet bebygget.

Naboen til vores grund er i gang med at bygge træterrasse oven på sin carport, som ligger i skel. Må han det?

Tænker, at når der på et tidspunkt skal bygges på grunden, vil det blive til gene, at de sidder og kigger ned i haven!

På forhånd tak.

Mvh nh

Hej nh

Man må ikke bare bygge en terrasse oven på sin garage, med mindre man har fået byggetilladelse og dispensation til det i kommunen.

Det kan du finde ud af ved at henvende dig i kommunens byggesagsafdeling, hvor du altid kan få adgang til at se, hvad der er givet byggetilladelse til på den aktuelle adresse. De fleste kommuner giver adgang til byggesagsarkivet via deres hjemmeside.

I forhold til de bebyggelsesregulerende bestemmelser i Bygningsreglementet, skal en tagterrasse overholde de samme regler som hævede terrasser, bl.a. at den skal placeres minimum 2,5 meter fra skel. Læs reglerne for, hvad du må bygge på din grund med og uden byggetilladelse, det fremgår af Bygningsreglementet (BR15) kapitel 2 Byggeret: 2.2.3.Fritliggende Enfamiliehuse, tofamiliehuse og dobbelthuse

Hvis du mener, at naboens byggeri ikke overholder reglerne, ikke er, som der er givet tilladelse til, eller på anden måde ikke er lovligt, skal du henvende dig i kommunens tekniske forvaltning. De skal så undersøge forholdene og har mulighed for kræve byggeriet lovliggjort, fx ved at kræve en ulovlig tagterrasse fjernet.

Hvis der på en bygning bygges tagterrasse, skal man altid være opmærksom på, at en tagterrasse er en væsentlig ændring af bygningen, så ud over krav om afstand til skel m.v., vil det kræve byggetilladelse fra kommunen, og at tagkonstruktionen kan bære.

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

  • Tine Nielsen, arkitekt maa

Aktuelt på forsiden

Vis resten af forsiden