I 2022 har priserne på alt fra mælk og mel til brød og æg taget et ordentligt nøk opad. Og der er forventninger om, at prisen på æg vil stige endnu mere på grund af især stigende foderpriser.

Hvis du har høns i haven, eller tænker på at få det, har du måske overvejet at smække en bod op langs vejen, hvor du kan sælge alle æggene?

Men faktisk er det ikke så simpelt, for hvis du begynder at sælge æg fra egne høns langs vejen, er der en række regler, du skal følge. Her følger en oversigt.

Stalddørssalg af æg uden annoncering

Hvis du vil sælge æg fra egne høns fra dit hus eller din gård, bliver det kaldt stalddørssalg. 

Har du færre end 30 høns og vil levere direkte til forbrugere uden at annoncere for salget – fx til kolleger, naboer, familie osv. – er dette den mest simple måde at komme i gang på.

  • Dine høns behøver ikke at stamme fra et godkendt opdræt.
  • Du skal registrere hønseflokken i CHR (det Centrale Husdyrbrugs Register).
  • Du skal være registreret som primærproducent hos Landbrugsindretning.dk.
  • Du skal være registreret til stalddørssalg hos Fødevarestyrelsen. 
  • Forbrugerne skal selv hente æggene – fx fra et lokale i huset eller på gården. Du skal oplyse kunderne om, at dyrene ikke er undersøgt for salmonella.
  • Du må ikke reklamere for salg af dine æg. Reklame er fx en bod ved vejen, et skilt ved vejen, en annonce i lokalavisen, på din hjemmeside eller på Facebook.

Obs.! Hvis du har flere end 30 høns, skal du følge reglerne for stalddørssalg med annoncering – også selvom du kun leverer til en kendt kundekreds.

Stalddørssalg af æg med annoncering

Ønsker du at sælge dine æg ved en vejbod og annoncere for salget – fx med et skilt ved vejen, i lokalavisen, på din hjemmeside eller på Facebook – skal du ud over ovenstående registreringer (registrering i CHR, som primærproducent og til stalddørssalg) følge disse regler:

  • Dine høns skal stamme fra et godkendt opdræt eller være testet fri for salmonella efter prøveprogrammet i bilag 3 til konsumægsbekendtgørelsen.
  • Din hønseflok skal løbende undersøges for salmonella. Du skal være registreret hos Landbrug & Fødevarer, som administrerer indkaldelse af salmonellaprøver. For at blive registreret skal du kontakte: Dansk Fjerkræ, Axelborg, Axeltorv 3, 1609 - København V, tlf. 33 39 40 00.
  • Forbrugerne skal selv hente æggene – fx fra et lokale eller en bod ved huset eller gården.
  • Du skal for hvert regnskabsår have dokumentation for, at levering ved stalddørssalg ikke overstiger 312.000 æg pr. år. 

Obs.! Reglerne gælder, uanset hvor mange høns du har, når du ønsker at annoncere for salget.

Hvis du ikke følger reglerne, vil du normalt i første omgang få en indskærpelse. Hvis du fortsætter med at overtræde reglerne, kan det resultere i en bøde.

Læs mere om stalddørssalg af æg hos Fødevarestyrelsen.