Spørg Bolius

Må naboen fælde løs?

For et par aar siden blev nabohuset solgt til en ung gut. Grunden var godt tilgroet og han gik straks i gang med at faelde det meste til manges stores skraek og raedsel. Vi bor paa en vestvendt bakketop. Efter de sidste 2 storme er der vaeltet nogle traeer af hans i skellet til os og anden nabo fordi han naermest har blotlagt det hele. I dette oejeblik er han i gang med at faelde de sidste traeer inde paa sin grund og dette betyder at traeerne paa vores side af skellet staar tilbage og kan muligvis vaelte hvis vi faar en storm mere. Nu vil han saette et hegn op i stedet. Dette vil skade vores udsyn og bestemt ikke se paent ud.

Jeg haaber at I kan svare om det er noget man bare goer og er det egentlig lovligt at bare faelde loes. Problemet er at traeerne er gamle naaletraeer og da nu randbeplantningen er vaek

er vi naermest tvunget til at faelde vores traeer og det har vi bestemt ikke lyst til.

Haaber at I kan give os et godt raad og om det er lovligt.

Med venlig hilsen

Jette H.

Kære Jette

Dette er et klassisk eksempel på, hvad der typisk sker når man i et boligområde oplever et begyndende ”generationsskifte”. Forandring i eksempelvis alder, familiestruktur - og deraf afledede ændringer i ejendommens anvendelse og udseende – kan tilnærmelsesvis betegnes som en grundsten for fremtidige konflikter. Det kan naturligvis opfattes som særdeles provokerende, at ”en ung gut” overtager en ejendom og straks begynder, at fælde løs. Hvad den ene opfatter som et værre tilgroet rod, som bare skal fjerne - kan af andre opfattes som et veletableret frirum med ugeneret plads til fordybelse. Det afgørende er, at man i situationen forsøger, at sætte sig ind i naboens handlemønstre og måske oven i købet tager kontakt til vedkommende og virker interesseret i hans projekt.

Solitære træer er ikke omfattet af hegnsloven, hvorfor hegnssynet heller ikke kan tage stilling herom. Det er helt korrekt, at en grundejer frit kan beskære eller fælde træer på egen grund, såfremt der i en lokalplan eller en tinglyst servitut ikke er bevaringsbestemmelser. Det er også derfor, at man skal vælge den nænsomme tilgang, hvor man byder den nye ejer velkommen og i den forbindelse kommer ind på de kvaliteter man værdsætter ved naboskabet og de behov man selv kunne have til ugenert ophold i haven, bevaring af træer mv.

Jeg kan næsten fornemme, at der allerede er fældet en masse og løbet derfor måske er kørt. Rent lovgivningsmæssigt er der desværre ikke noget til hinder for, at man kan råde over sin egen ejendom på den måde.

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

  • Kristian Baatrup, ekstern fagekspert

Aktuelt på forsiden