Spørg Bolius

Må vores nabo bare fælde løs?

Kære Bolius

For et par år siden blev nabohuset solgt til en ung gut. Grunden var godt tilgroet, og han gik straks i gang med at fælde det meste - til mange i kvarterets store skræk og rædsel.

Vi bor på en vestvendt bakketop, og efter de sidste 2 storme er der væltet nogle af hans træer i skellet ned i vores og en anden nabos haver – fordi han nærmest har blotlagt det hele.

I dette øjeblik er han i gang med at fælde de sidste træer inde på sin grund. Dette betyder, at træerne på vores side af skellet står tilbage og muligvis kan vælte, hvis vi får en storm mere. Træerne er gamle nåletræer, som står usikkert, nu da randbeplantningen er væk.

Og nu vil han sætte et hegn op i stedet, hvilket vil skade vores udsyn og bestemt ikke se pænt ud. Jeg håber, at I kan svare på, om det er noget, man bare kan gøre – og om det egentlig er lovligt bare at fælde løs.

Er vi nu nødt til at fælde vores træer? Det har vi bestemt ikke lyst til.

Håber, at I kan give os et godt råd om, om det her overhovedet er lovligt.

Hilsen Jette

SVAR:

Kære Jette

Dette er et klassisk eksempel på, hvad der typisk sker, når man i et boligområde oplever et begyndende generationsskifte. Forandring i eksempelvis alder, familiestruktur - og deraf afledede ændringer i ejendommens anvendelse og udseende – kan tilnærmelsesvis betegnes som en grundsten for fremtidige konflikter.

Det kan naturligvis opfattes som særdeles provokerende, at ”en ung gut” overtager en ejendom og straks begynder at fælde løs. Hvad den ene opfatter som et værre tilgroet rod, som bare skal fjernes, kan af andre opfattes som et veletableret frirum med ugeneret plads til fordybelse.

Det afgørende er, at man i situationen forsøger at sætte sig ind i naboens handlemønstre og måske oven i købet tager kontakt til vedkommende og virker interesseret i hans projekt. Solitære træer er ikke omfattet af hegnsloven, hvorfor hegnssynet heller ikke kan tage stilling hertil.

Det er helt korrekt, at en grundejer frit kan beskære eller fælde træer på egen grund, såfremt der i en lokalplan eller en tinglyst servitut ikke er bevaringsbestemmelser.

Det er også derfor, at man skal vælge den nænsomme tilgang, hvor man byder den nye ejer velkommen og i den forbindelse kommer ind på de kvaliteter, man værdsætter ved naboskabet og de behov, man selv kunne have til ugenert ophold i haven, bevaring af træer mv.

Jeg kan næsten fornemme, at der allerede er fældet en masse og løbet derfor måske er kørt. Rent lovgivningsmæssigt er der desværre ikke noget til hinder for, at man kan råde over sin egen ejendom på den måde.

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

  • Kristian Baatrup, ekstern fagekspert

Aktuelt på forsiden