Spørg Bolius

Må naboen sætte nyt hegn 10 cm fra fælles hegn, og hvad med vedligeholdelse?

Hej Bolius

Vi har fået nye naboer og de sætter et hegn op på egen grund ca. 5-10 cm. fra det fælleshegn som vi har sat op i 1998. Vi er enige om at det er ok for os at de sætter det nye hegn op men mit spørgsmål er: Slipper den nye nabo så for vedlighold af fælleshegnet?

MVH Jan S

Hej Jan S

Selvom der er etableret fælleshegn i skel, har man mulighed for at opføre "egne hegn" på egen grund,  altså hegn man selv etablerer på egen grund - og er de placeret  nærmere end  175 cm fra skel så gælder hegnslovends bestemmelser:

§ 2. Egne hegn må ikke påføre naboen større ulemper end fælleshegn. Som følge heraf må egne hegn ikke have større højde end fælleshegn med et tillæg svarende til afstanden fra hegnet til skellinien, dog må frugtplantagers egne hegn mod syd og vest have et tillæg svarende til 1½ gang afstanden fra hegnet til skellinien. .......

Generelt må egne hegn ikke skade det fælles hegn eller  forhindre muligheden for at vedligeholde fælleshegn - men der kan altid være særlige forhold der har betydning.

Hvis man som naboer ikke selv kan blive enige om hegn og hæk i skel og de nærmeste 175 cm fra skel har man mulighed for at få Hegnsyn  - det rekvireres gennem kommunen og  koster dog 1875 kr
Hegnsmændene vi så på stedet vurdere de konkrete forhold, forsøge at få jer til at opnå enighed - og ellers med udgangspunkt i hegnsloven træffe en afgørelse som begge parter så skal følge. De vil også træffe afgørelse om hvem af parterne der skal betale udgiften eller om den skal deles mellem jer

Men start med at læse reglerne her og forsøg at få en aftale med naboen først

De vigtigste regler: Hæk og hegn i skel - her er de vigtigste regler

og her om Hegnsloven og Hegnssyn: Hegnsloven og hegnssyn

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

  • Tine Nielsen, arkitekt maa

Aktuelt på forsiden