Spørg Bolius

Må vi lave skillevæg der beklædes med krydsfiner + gips?

Hej Bolius,

Vi skal etablere et ekstra værelse i vores andel på 4. sal. Vi skal derfor opsætte en skillevæg med dør. Vi planlægger at opbygge væggen med stålskelet 70 mm Rockwool 70 mm, et lag krydsfiner 12 mm og til sidst et lag gips 13 mm.
Vi er i tvivl om vi må bruge krydsfineren af hensyn til brandfare. Kan I hjælpe os her?

Hilsen Brian

Hej Brian.

Det fremgår af bygningsreglementet 2018, kap. 5, § 108, at indvendige overflader i rum ikke må bidrage væsentligt til brand- og røgspredning i den tid, som personer, der opholder sig i rummet, skal bruge til at bringe sig i sikkerhed.

Ydermere fremgår det af bygningsreglementet 2018, kap. 5, § 109, at indvendige overflader skal designes og udføres, så de ikke bidrager væsentligt til brand- og røgspredning som følge af overfladernes:

Antændelighed.

Brandspredning.

Produktion af varme og røg.

Produktion af brændende dråber og partikler.

Bygningsreglementet henviser til Bolig- og Planstyrelsens vejledning for etagebyggeri:

BR18 (bygningsreglementet.dk)

Bilag 2 Etagebyggeri ver 14 20211029.pdf (file:///C:/Users/chs/Downloads/Bilag%202%20Etagebyggeri%20ver%2014%2020211029.pdf)

Bygninger, hvor gulv i øverste etage er højst 22 m over terræn (jeg antager jeres bygning er i denne kategori) skal indvendige vægbeklædninger udføres mindst som beklædningsklasse K1 10 D-s2,d2 (klasse 2 beklædning).

Indvendige loftbeklædninger skal mindst udføres som beklædningsklasse K1 10 B-s1,d0 (klasse 1 beklædning).

Klasse 2 beklædning kan ex være 9 mm spånplader med densitet mindst 600 kg/m3 . 9 mm træfiberplader med densitet mindst 600 kg/m3 . 9 mm krydsfinerplader med densitet mindst 500 kg/m3 .

Derved må I gerne opbygge den påtænkte løsning.

P.S: Husk en brandmæssig enhed til personophold (et nyt værelse) skal jf. BR18 § 97 indrettes med redningsåbninger, med mindre et tilsvarende sikkerhedsniveau kan opnås på anden vis. Se ligeledes Bilag 2 omkring dette.

Med venlig hilsen

Christina Schjervig
Fagekspert

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Aktuelt på forsiden