Spørg Bolius

Må vores genbo have slanger i huset?

Hej

Vi har erfaret, at en at vores genboer får leveret en big palle foder til mus og rotter cirka hver 3. måned, han fortæller os, at det er til opdræt af mus og rotter, som skal blive blive til slange foder.

Må man have så mange slanger, at det ligefrem kræver så meget foder for at opdrætte rotter og mus, og er det tilladt at have slanger i et parcelhus område?

Vi er ikke helt trygge, men vil I give os et svar på reglerne for det, så vil vi blive glade, på forhånd tak

Med venlig hilsen

Inge J

Kære Inge J

Det lyder voldsomt med hele paller af foder, men om det er lovligt, kan komme an på antal og slangearter, antallet og arten af små gnavere, som de opdrætter, og under hvilke forhold de holder dyrene.

Ifølge Dyreværnsloven og Bekendtgørelse om privates hold af særlige dyr m.v. må man under visse betingelser som privatperson gerne holde nogle slange arter, mens der er totalforbud mod at holde andre arter af både gift- og kvælerslanger.

Der står ikke specifikt noget om antal, men der er krav til, hvordan man skal holde dyrene, så de ikke er til fare for andre, og krav til at dyrene passes og plejes forsvarligt, så deres behov for plads og sundhed tilgodeses.

Der er også krav om, at dyrene holdes, så de ikke kan undvige, og ingen udenforstående personer kan påføres skader.

Her kan du  læse: Dyreværnsloven
Og i denne bekendtgørelse, hvilke dyrearter private slet ikke må holde: Bekendtgørelse om forbud om privates hold af særlige dyr

Derudover er der i Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter kapitel 3 bestemmelser om ”ikke erhvervsmæssigt dyrehold” i forhold til miljø og hygiejne, der skal overholdes, så dyreholdet både opfylder dyreværnsloven, og ikke er til gene for omkringboende.

Der står også, at kommunen har mulighed for at gribe ind, og ud fra en konkret vurdering kan afgøre, om dyreholdet kan anses for at være erhvervsmæssigt, eller vurdere om det på anden måde giver så store gener i forhold til forurening eller hygiejne, at det vil medføre påbud til dyreejerne.

Her kan du læse: Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter

Reglerne gælder både for deres opdræt af mus, rotter og slanger. Hvis du er i tvivl, er det kommunen, du skal henvende dig til.

Hvis der er tale om erhvervsmæssigt opdræt gælder helt andre og langt strengere regler.

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

  • Tine Nielsen, arkitekt maa

Aktuelt på forsiden