Bæredygtighed er en af tidens helt store emner, og vores boliger står for en stor del af vores samlede klimaaftryk. Men hvad er danskerne egentlig villige til at gøre for at bo mere bæredygtigt, og hvad ser de som de største barrierer for at nå derhen?

Det og meget andet har vi forsøgt at få besvaret i en undersøgelse blandt 2.040 danskere, vi sammen med Realdania har fået lavet af Gallup.

På baggrund af undersøgelsen har vi sat gang i indsatsen Bo Bæredygtigt i samarbejde med Realdania. Indsatsen kommer til at køre over flere år, og den har til formål at gøre danskerne klogere på, hvordan de – ofte med relativt simple midler – kan blive mere bæredygtige i boligen.

Danskerne om at bo bæredygtigt

  • 44 % er i høj eller meget høj grad interesseret i at bo mere bæredygtigt, og kun 4 % er ikke interesseret
  • 23 % peger på manglende viden som en af de største barrierer for at bo bæredygtigt. 26 % peger på prisen på de bæredygtige tiltag
  • Med 76 % og 59 % er affaldssortering og vandforbrug det, flest er villige til at ændre
  • 46 % og 30 % peger at bo på mindre plads og at skrue ned for varmen som det, de vil have sværest ved at ændre

Viljen er der, men viden halter

Heldigvis viser undersøgelsen, at danskerne over en bred kam har viljen. 44% svarer i undersøgelsen, at de i høj eller meget høj grad er interesseret i at bo mere bæredygtigt, og kun 4% svarer, at de ikke er interesseret.

Men hvor viljen er til stede, halter det stadig med den fornødne viden, og 23% peger på manglende viden som en af de største barrierer. Det er kun overgået af økonomi, som 26% peger på.

Flest vil sortere affald, færrest vil bo på mindre plads

I undersøgelsen spurgte vi også ind til, hvad folk er villige til at gøre for at blive mere bæredygtige. Her svarede 76%, at de gerne vil sortere deres affald grundigere, mens 59% pegede på, at de er klar på at sænke vandforbruget.

Omvendt svarede 46% og 30% af de adspurgte, at de vil have sværest ved henholdsvis at bo på mindre plads og at skrue ned for varmen. 

Derfor har vi lavet undersøgelsen

Undersøgelsen om danskernes forhold til bæredygtighed er lavet for at afdække danskernes holdning til og viden om bæredygtighed i boligen.

Undersøgelsen er afsæt for indsatsen Bo Bæredygtigt, hvor vi sammen med Realdania vil gøre danskerne klogere på at bo bæredygtigt og inspirere dem til at vælge bæredygtige løsninger i deres bolig

Videncentret Bolius gennemfører løbende undersøgelser og analyser indenfor forskellige boligrelatererede emner. Det gør vi, så vi kan basere vores arbejde på viden og fakta, så vi kan gøre dig klogere på din bolig.