Spørg Bolius

Med hvilken belægning kan vi undgå at der samles vand og vandpytter?

Hej  Bolius

Vi har en gammel stråtækt gård fra 1729 på Samsø og vil gerne lægge gårdspladsens piksten om og gerne lægge piksten langs muren/bygningen. Vi har stråtag og dermed ikke tagrende, vil piksten være drænende nok?

Ude på gårdspladsen kan vi nemlig godt opleve vandpytter, men sikkert fordi jorden er kompakt og har lagt der evig.

Når vi lægger pikstenene om, skal vi dræne på gårdspladsen. Har I nogle gode råd og links til os?

Anita L

Hej Anita

Det første, I skal være opmærksomme på, er, at en traditionel belægning, hvad enten det er piksten, fliser eller anden fast belægning, som udgangspunkt er vandtæt, dvs. der sker ingen eller næsten ingen nedsivning af regnvand, gennem belægningens fuger. Vandet skal altså ledes væk på anden vis på overfladen, fx til kloak eller til områder, der ikke er belagte, og hvor der kan ske nedsivning.

Grunden til, at man anlægger belægninger, der er tilnærmelsesvis vandtætte, er, at vand, der siver ned under belægningen, kan skade stabiliteten, så den hurtig bliver ujævn. Vandet vil simpelthen skubbe og flytte gruslagene, og ved frost vil vandet fryse, og belægningen skubbes op.

Der er dog kommet flere materialer og løsninger, der kan skabe en permeabel belægning og underlag, men det kræver, at stedet er egnet til nedsivning, dvs. vandet hurtigt kan sive ned, så det ikke stuver sig op. Denne løsning kræver, at både fuger samt de underliggende gruslag er permeable, samt at den underliggende jordbund er egent til nedsivning. Derudover skal I være opmærksomme på, om vandet vil sive ned langs soklen på huset, og på den måde skade bygningen.

Om der skal lægges dræn, kommer netop an på de specifikke forhold, men kan i nogle tilfælde være en løsning for at sikre, at regnvandet kan ledes sikkert væk, hvis ikke nedsivningen på stedet er tilstrækkelig.

Endeligt skal I ved en ny belægning være opmærksom på, at netop fordi I ikke har tagrender, vil vandet fra stråtaget dryppe eller løbe ned det samme sted, hver gang det regner, hvilket kan være hårdt for den nye belægnings fuger, der hurtigt vil blive vasket op, når de hårde vandmængder rammer igen og igen.

For at finde den rette løsning for jer, bør I søge rådgivning hos en anlægsgartner, regnvandskonsulent eller entreprenør, der kan regne på løsningen samt rådgive om den rette udformning.

I mellemtiden kan I læse mere om permeable belægninger i denne artikel: Fliser og belægninger som nedsætter risikoen for oversvømmelse 

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

  • Berit Rørbøl, haveekspert

Aktuelt på forsiden