Spørg Bolius

Misfarvning ved ny betontrappe - er det en fejl?

Hej Bolius.

Vi fik lavet 2 nye kælderhalse til kælderindgange i vores villa for et år siden. Trappetrin var færdigstøbte og blev placeret ovenpå et skelet af lecablokke. Gulvet i halsen blev støbt i beton. Allerede i vinter opdagede vi en slags misfarvninger og aflejringer i betongulvet. Det ser ud som om det siver ud mellem nederste trappetrin og gulvet i halsen. Aflejringerne er hårde (kalk?) og kan kun fjernes ved at skrabe/hakke det væk. Når det er fjernet kommer det tilbage igen. Har spurgt entreprenør og arkitekt som stod for byggeriet, de ved ikke hvad det er. Har I et bud? Og i så fald hvad vi kan gøre for at afhjælpe problemet?

venlig hilsen Per 

Hej Per

I beton er der en række kemikalier, og herunder store mængder salt og kalk fra hhv. cementen, stenen og gruset.

Dette bliver her hos jer udvasket på en eller anden på til bagsiden af betontrappen, hvor det så ”løber”/siver på bagsiden af trappen, for til sidst at sive ud ved det nederste trin på betondækket.

Forholdet er ikke umiddelbart unormalt, og det er for så vidt ufarligt. Men det er et tegn på, at der enten er kraftig vandpåvirkning på bagsiden af trappen, og/eller oppefra.

Hvis I har saltet på betonen – hvilket på det kraftigste må frarådes – er der også risiko for at de hvide plamager er salt.

Man kan nogle gange smage (let) på det hvide, for at finde ud af om det er salte… eller noget andet.

Salte kan også komme fra havet eller veje. Så er jeres hus eksempelvis tæt på vandet, kan det salte derfra.

Kuldioxyd indeholdt i den atmosfæriske luft vil også naturligt trænge ind i beton og vil indgå forbindelse med cementpastaens calciumhydroxid Ca(OH)2. Derved dannes calciumcarbonat CaC03.

På den måde udvikles en vejrhud (en kalkholdig skorpe som den på billedet), som kan tætne betonoverfladen. Kuldioxyd er således ikke skadelig for betonen, nærmere tværtimod, kan man sige.

Jeg kan desværre ikke svare mere præcist, da jeg ikke kender de fysiske forhold, herunder opbygningen under.

Det kunne dog måske være en løsning, at få kradset hjørnefugen/-kanten ud mellem trappe og betondæk, og få denne revne fuget tæt med en vandafvisende mørtel, såsom Vandex’s UNI-1 eller lignende, så vandet og kalken/saltet deri ikke løber igennem.

Drænet ligger sikkert inde ved selve huset, og derfor har det ingen virkning derude.

Jeg håber I kan bruge svaret.

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

  • Morten Mathiasen, ekstern fagekspert

Aktuelt på forsiden

Vis resten af forsiden