Selvom det mest effektive, billige og lettilgængelige middel mod sne- og isglatte flader er salt, skal du undgå bruge det på dine udvendige trapper og tæt op ad husets sokler.

Saltningen kan nemlig på længere sigt ødelægge trapper af både beton, stål og natursten som fx sandsten og granit, fordi de langsomt bliver nedbrudt og ødelagt og dermed kan risikere at styrte sammen.

Hvordan undgår du en glat trappe udendørs?

Det allerbedste middel mod glatte trapper er manuelt at fjerne det sne og is, der gør trapperne glatte.

Bagefter kan du evt. sprede et lag af sand eller grus oven på den glatte trappe, før eller efter at du har ryddet trappen. Det smelter ikke sne og is, men gør trappen mere skridsikker.

Andre tøsalte skader også beton og natursten

Der findes andre tøsalte end det traditionelle vejsalt af natriumklorid (NaCl), som ud over at skade udendørstrapper også skader jord, planter, dyr, ferskvand og grundvand. Men nye undersøgelser viser, at nogle af de alternative tøsalte som fx calciummagnesiumacetat (CMA), kaliumformiat og urea også kan være ret skadelige for byggematerialer, især for beton, sandsten og kalksten. 

Skridsikker belægning til udendørs trapper

Som en mere permanent løsning kan du lave en udendørs skridsikring af dine trapper ved at montere en særlig anti-glat-belægning, der koster omkring 350-1.000 kr. pr. trin (2019-pris), alt efter hvor lang din trappe er. 

Du kan gøre det samme med trappereposen ind til dit hus og/eller ved kælderindgangen, hvor du kan lægge en skridsikker måtte, som fx koster omkring 450 kr. for 1x1 meter (2019-pris).

Hvorfor og hvordan ødelægger salt en betontrappe?

Overordnet er saltet med til at skabe flere huller og revner i betonen, hvilket gør, at der kan trænge mere vand og salt ind. Det sætter en ond cirkel i gang med forøgede skader på trappen, som i sidste ende kan få trappen til at styrte sammen.

Der er flere årsager til, at salt kan skade en betontrappe:

  1. Saltkrystaller: Da beton naturligt har porrer og små huller, kan salte let trænge ind i betonen, hvor klorid (Cl) fra saltet er med til at danne saltkrystaller, der både kan ’sprænge’ betonen indefra og nedbryde overfladen. Det medfører, at der kan dannes flere huller og revner, hvorigennem endnu mere både vand og salt kan trænge ind og dermed gentage processen med yderligere ødelæggende effekt.
  2. Frostsprængning: Når der er flere huller og revner i betonen, kan der trænge mere vand ind, hvilket opfugter betonen, som dermed forøger risikoen for frostsprængninger.
  3. Salt holder på fugt: Da salt binder fugt, kan betontrappen holdes mere fugtig end normalt, hvilket igen forøger faren for frostsprængning og dermed skader trappen endnu mere med flere huller og revner.
  4. Armeringsjern i betonen ruster: Når salt trænger ind i beton, kan det også nå ned til det armeringsjern, der ofte ligger på tværs for at styrke betonen mod trykbelastningen. Hermed ruster jernet, hvilket kan skabe dybere revner og afskalninger, som igen leder til mere indtrængning af vand og yderligere skader. På længere sigt vil armeringsjernet kunne miste sine styrkeegenskaber og efterlade trappen med nedsat bæreevne, hvilket kan føre til, at trappen styrter sammen.

Hvorfor og hvordan ødelægger salt en ståltrappe?

Ståltrapper har tit en galvaniseret overflade, hvor der ofte vil være mindre huller/utætheder, som vand kan trænge ind i. Hvis du salter en trappe af stål, kan saltet øge korrosions-/rustdannelsen af stålet, hvilket giver bobler og sprækker i overfladebehandlingen. Hermed kan vand lettere trænge ind under belægningen og dermed korrodere stålet – dvs. få det til at ruste. I sidste ende kan det forårsage, at trappen fx får løse trin eller gelændere.

Sådan kan du udbedre skader fra salt på din udvendige trappe

Hvis du har brugt salt på din betontrappe, og du gerne vil forebygge yderligere skader, få da en fagperson til at vurdere trappens tilstand og give et bud på evt. forebyggende reparationer.

Hvis din metaltrappe har lidt for mange afskalninger af den galvaniserende belægning, rens/krads da evt. overskydende metalflager af trappen med en stålbørste, før du maler den med en korrosionsbeskyttende maling.

Hvis du insisterer på fortsat at bruge salt på trappen, bør du i stedet bruge en saltvandslage, som du ’sprøjter’ på trappen – fx med en vandkande. På den måde kan du nøjes med at bruge 40 % mindre salt. For at beskytte trappen bedst muligt, sørg da for løbende at fjerne så meget af blandingen af sne og saltet smeltevand på trappen som muligt.