Hvad betyder det, at der er en synlig betonkant i gulvafløb?

Et gulvafløb har typisk en afløbsskål i metal eller plast, hvor vandet samles og føres videre ud i kloaksystemet. Er afløbsskålen ikke sat i, så overkanten af den flugter med undersiden af fliserne, vil der være en synlig betonkant.

I ældre huse kan det være, at der slet ikke er en afløbsskål, men blot et hul med betonkanter hvor der er et rør, der leder vandet videre. Ved renoveringer kan det ske, at der på det gamle gulv lægges et nyt pudslag og nye fliser. I gulvafløbet opstår der derfor en højdeforskel, som fejlagtigt udlignes med beton, i stedet for at flytte/udskifte afløbsskålen. Enkelte gulvafløb kan dog forhøjes med såkaldte forhøjerrammer, men de skal være godkendt til den eksisterende afløbsskål, og der må max anvendes 3 rammer ovenpå hinanden. 

Gulvafløbet i et badeværelse er det sted, hvor der passerer mest overfladevand i et hus. Installationer og konstruktioner skal derfor i særlig grad være tætte her. Synlig betonkant mellem gulvafløbets rist og afløbsskålen indebærer en risiko for betydelige vandskader. Denne konstruktion er derfor ikke længere tilladt at udføre.

Frem til 1974 var det eneste krav til afløb, at de skulle være tætte. Dette var et noget vidt begreb, og i 1974 blev der, ved Norm for afløbsinstallationer, indført krav til tæthed og udførelse. Synlig betonkant i gulvafløb er dog fortsat tilladt i konstruktioner, der er udført frem til 1974. Det skyldes, at konstruktioner, der er udført korrekt iht. datidens anvisninger fortsat er tilladte.

Lovlighed er dog ikke det samme som korrekthed. Til trods for at konstruktionen er tilladt før 1974, er den under alle omstændigheder uhensigtsmæssig, da beton i gulvafløb med tiden vil medføre fugtskader, hvor et opfugtet betondæk kan medføre skader på tilstødende bygningsdele samt armering og rør i gulvet. I tilstandsrapporten vil synlig betonkant i gulvafløbet give en anmærkning, oftest som en GUL eller RØD skade.

Tegn og virkning på beton i gulvafløb

Beton mellem gulvafløbets rist og afløbsskålen opstår som regel i forbindelse med renovering af et ældre badeværelse.

På det gamle gulv lægges der nyt pudslag og nye fliser. I gulvafløbet opstår der derfor en højdeforskel, som fejlagtigt udlignes med beton. Betonen er ikke fuldstændig vandtæt, og når vandet står op i afløbsskålen, vil fugt trænge ud i gulvkonstruktionen.

Konsekvensen kan være, at de nye fliser går fra, og/eller at vandet trænger ned gennem det gamle gulv.

Hvis gulvafløbet er placeret på 1. sal eller derover, vil man opdage evt. utæthed på loftet på etagen under. 

Standard for indendørs gulvafløb

Indendørs gulvafløb er dækket af standarden, DS/EN 1253-1:2015 Afløb til bygninger - Del 1: Gulvafløb med vandlås med en dybde på mindst 50 mm.

Standardens gyldighedsområde kan ses her.

Der er ikke lovkrav om brug af produkter iht. denne standard, men forsikring, bygherre eller andre kan stille dette krav.

Kilde: Byggevareinfo

Hvis gulvafløbet er placeret i et terrændæk, et kældergulv eller lignende, kan der gå lang tid, før evt. utæthed opdages. Følgeskader fra et utæt gulvafløb kan blive betydelige, bl.a. i form fugtophobning og følgeskader som råd og svamp i tilstødende konstruktioner.

Desuden kan armering, og eventuelle vand og varmeledninger, som er støbt inde i betonen, ruste/tære ved vandpåvirkningen. Opdages utætheden hurtigt, kan skaden begrænses og reparationsarbejdet minimeres.

Løsning på beton i gulvafløb

Overgangen mellem flisebelægning og afløb skal være helt tæt.

Den mest korrekte og bedste måde at udbedre problemer med beton i gulvafløb på er at udskifte det gamle gulvafløb med et nyt afløb. Afløbet udføres i rette højde og konstruktion, så det passer til de forhold, hvor det skal fungere.

Der findes produkter til overfladebehandling af betonkanten mellem afløbsskål og afløbsrist. Denne løsning er dog kun en midlertidig foranstaltning, da der ikke findes produkter, som er tætte over en længere årrække.