Spørg Bolius

Nabo overtræder hegnslov - skal jeg kontakte kommune eller politi?

Hej Bolius

Hvem skal jeg henvende mig til, når en nabo ikke vil flytte sin havelåge, der ved åbning stikker ca. 50 cm ud på en vej. 

Jeg ser, at hegnslovens paragraf 11 udtrykker, at en sådan låge skal holdes helt på egen grund, dvs. at den åbne låge også skal være inden for skellet. Det læser jeg også på Bolius' side om egne hegn, og en låge er også et hegn.

Er dette en sag for kommune, politi, hegnssyn eller en fjerde part? Umiddelbart vil jeg tro, det er kommunen, men har jeg ret?

Med venlig hilsen

Arne F

Kære Arne F

Det er korrekt, at lågen ifølge hegnsloven er en del af hegnet og derfor skal holdes på egen grund, ligesom lågen skal åbne indad.

Fra hegnsloven:

§ 11. Hegn langs gade, vej, sti eller plads, som er åben for almindelig færdsel eller udlagt til brug for flere særskilt matrikulerede og i særligt eje værende ejendomme, skal rejses helt på egen grund og levende hegn plantes i en sådan afstand fra vejens areal, at bevoksningen til enhver tid kan holdes indenfor skellinien. .........

§10 Stk. 3. Ved rejsning af hegn mod gader, veje, stier og pladser bør tilstræbes et tiltalende helhedsintryk. Hegn må ikke hindre den frie oversigt ved vejkryds, vejtilslutninger eller vejsving eller være til ulempe for færdslen. Porte, låger eller led må ikke kunne åbnes udad mod færdselsbaner, hvor andre end hegnets ejer har færdselsret

Men det betyder ikke nødvendigvis, at det er ulovligt at have en låge, der kan åbne udad.
Det kommer an på, hvordan lågen bruges – idet lågen ikke må benyttes, så den hindrer eller generer færdslen, eller på anden måde gør det farligt at færdes på den færdselsbane, den åbner ud imod.

Hvis der sker en ulykke, fx hvis lågen åbnes så en løber eller fodgænger falder – eller hvis lågen bevidst benyttes, så det bliver chikane - kan det være en sag for færdselsmyndighederne eller politiet.

Hvis du ellers mener, at du er generet af lågen, kan det være nødvendigt, at du sagsøger naboen, så retten kan afgøre, om generne er ud over ”Tålegrænsen”.

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

  • Tine Nielsen, arkitekt maa

Aktuelt på forsiden