Spørg Bolius

Nabostrid og ret til at komme på min grund

Bor i rækkehus. Min nabo har en vinkel på ind til mig. Vi er kraftigt uvenner og jeg vil ikke se ham/dem på min grund, hvilket jeg har fortalt dem. Kan de uden at spørge mig, gå ind på min grund og samle en nedfalden tagsten op fra deres tag, og uden at forespørge om lov, gå ind i min have og foretage reparationer på deres tag gennem min have? Taget vender ind mod min have! Er i en meget bitter strid med dem, og har sagt at al korrespondance mellem os, skal ske gennem postkasserne. Jeg har tænkt på Straffelovens § 264? Jeg ønsker bare at leve i fred med de andre naboer, og uden han/de kan "råde" over min grund!

Kære Gitte N.

Det er indlysende, at du ikke er gode venner med din nabo og at der sandsynligvis ligger en helt masse gammelt nag gemt ”på begge sider af hækken”. Som konfliktmægler vil jeg naturligvis helt søge en situation, hvor det ikke betyder noget for dig om naboen henter sin nedfaldne tagsten – typisk opstår der jo konflikt når en nabo ikke henter nedfaldne tagsten. 

Af bringe straffelovens bestemmelser i anvendelse kan synes som et voldsomt tiltag – specielt hvis man tænker tanken til ende og forestiller sig, at man overfor politiet skal argumentere for ”den kriminelle handling”. I denne sammenhæng skal politiet jo også vurdere omfanget af de skader naboen har påført dig og de tab det eventuelt har medført. Hvis man betragter sagen med den nedfaldne tagsten kan man – isoleret set – påstå, at naboen blot ønsker at rydde op efter en force majeure hændelse. Jeg tror ikke på, at anvendelse af staffelovens bestemmelser er den rigtige løsning.

Det fremgår endvidere af byggelovens bestemmelser (§12), at man som nabo – for at håndtere sikringsforanstaltninger – kan skaffe sig adgang til den tilstødende ejendom og udøve en midlertidig råden i det omfang, det er nødvendigt for at udføre sikringsarbejdet.

Det korte svar er således; ja det kan naboen godt. Det er dog altid en god ide, at spørge naboen om lov

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

  • Kristian Baatrup, ekstern fagekspert

Aktuelt på forsiden

Vis resten af forsiden