Spørg Bolius

Naboen mener, at vores træ skygger for hans altan - kan han kræve træet fældet? Og hvad kan vi selv gøre krav på?

Hej Bolius

Vi bor i et villakvarter og har en nabo, som bor i et hus i 2 etager, hvor halvdelen af huset ligger på en højde-differentieret grund, der ligger en lille meter lavere end vores grund. Endvidere har naboens hus en vestvendt altan i første sals højde, på den del af huset, som ligger lavere end vores grund.

Vi har et træ, som står 3 meter fra skel, og naboen mener, at træet skygger for aftensolen på hans altan.

Vi har observeret midt på sommeren, at der er sol på naboens altan, begyndende ca. kl. 13 (sommertid), hvor der er sol på hele altanen, til ca. kl. 17. Derefter er solen aftagende, og ca. kl. 18:30 begynder solen fra den nordlige side at skinne ind på altanen. Ca. kl. 19 er der sol på halvdelen af altanen, og kl. ca. 20 er der sol på hele altanen til solnedgang.

Jeg har opstammet vores træ til en frihøjde på 3,5 – 4 m. for at imødekomme ”tålegrænsen” og give lys og aftensol ind på altanen under vores træ og samtidig inspirere naboen til at overholde hegnsloven vedr. højdereguleringen af sit ”indre hegn”. Det ville jo også alt andet lige hjælpe i væsentlig grad på solens mulighed for indstråling på altanen spec. efter kl. 18:30.

Vi har prøvet dialogens vej flere gange, men forgæves. Naboen mener sig ”overbegloet”. Han hævder, at han ikke er havemenneske, derfor det meget høje ”indre hegn” (målt til 4 – 5 m. over terræn), som bl.a. er med til at dække for den af naboen så eftertragtede aftensol. For øvrigt ”mørkner” det så meget, at vi må bruge lys i køkkenet hele dagen.

Jeg må desværre konstatere, at opstamningen af vores træ er omsonst og ikke giver mening.

Spørgsmål:

1) Kan naboen kræve, at vores træ bliver skåret ned/fældet, eller er det indenfor tålegrænsen?

2) Hvad er definitionen på et ”indre-/eget hegn” ?

Med venlig hilsen

R S

Hej R S

Dine spørgsmål er desværre ikke helt enkle at svare på. 

Men generelt gælder, at man som ejer af en ejendom skal råde over den med respekt for naboer og andre nærtboende.

Når der er tale om et fritstående træ, så kan naboen kan ikke forlange træet skåret ned, uden at det ved en civil retssag er vurderet, at træet overskrider "den naboretslige tålegrænse". Der vil ved sådan en retssag altid være en vurdering af de konkrete forhold, i forhold til hvad man som nabo må forvente at kunne tåle, leve med i det konkrete område og den konkrete grund.  

Generelt vil det, at et fritstående træ skygger på noget af grunden på nogle tidspunkter af dagen, ikke alene være nok til at at et træ forlanges fældet eller beskåret.

Det er altid er en konkret vurdering, da naboretten ikke er reguleret ved lov, men gennem domspraksis, altså at retten skal vurdere og dømme i den konkrete sag.

Generelt gælder, at generne skal have en vis alvorlighed og betydning for naboens muligheder for udnyttelse af sin ejendom. Så fx hvis et træ skygger en mindre del af grunden i en kortere periode af dagen, vil det nok ikke betyde påbud. Men hvis et træ fuldstændig tager lys og sol fra terrassen/alle opholdsarealer, kan det muligvis betyde påbud om, at det skal fældes/beskæres.

Men som du kan læse, så har vi desværre ikke mulighed for at vurdere, om det beskrevne træ er indenfor "tålegrænsen".

Læs mere her: Må du save grene af naboens træ?

Definitionen på indre hegn er hegn, der er placeret mere end 1,75 m fra skel og derfor ikke reguleres af Hegnsloven.

Derimod er der mere klare bestemmelser for hegn og hæk i skel og de nærmeste 1,75 m fra skel.

Hegn skal afskærme mellem naboer og generelt må de udformes og vedligeholdes på den måde, man som naboer kan blive enige om.

Fælleshegn er hegn og hæk placeret i skel, og de opføres og vedligeholdes af naboerne i fællesskab 

Egne hegn er hegn, der opføres af den enkelte grundejer på egen side af skel, men nærmere end 1,75 m fra skel. De hegn/hæk reguleres også af Hegnsloven, og må ikke give større gene end fælleshegn - højden må være 1,80 m + afstand til skel. Egne hegn opføres og vedligeholdes af den enkelte grundejer.

For fælles- og egne hegn gælder, at hvis man som naboer ikke kan blive enige om etablering og vedligeholdelse, kan et Hegnssyn vurdere de konkrete forhold og træffe en afgørelse, som begge parter så skal følge.

Mens for  indre hegn eller hegn, der ikke står parallelt med skel, er der ikke regler i Hegnsloven. Et hegnssyn kan derfor ikke afgøre uenigheder.

Læs mere her: Hegn og hæk i skel - her er de vigtigste regler

Læs mere om hegnssyn her: Hegnsloven og hegnsyn

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

  • Tine Nielsen, arkitekt maa

Aktuelt på forsiden