Spørg Bolius

Vores nabo har plantet 8 meter høje rønnebærtræer helt tæt på skel – hvad kan vi gøre?

Til Bolius

Vi vil gerne vide, om vores nabos nye beplantning er omfattet af Hegnsloven?

Vores og naboens huse ligger ganske tæt, da der i tidernes morgen har været fælles brønd. I de snart 30 år, vi har haft huset, har der været et fælles raftehegn på max 2 meters højde beplantet med efeu, kaprifolie og rådhusvin.

Nu har naboen, uden aftale, plantet 8 ens rønnebærtræer helt tæt på skel. De er alle ca. 8 meter høje. Der er ca 1,5 meter mellem træerne. Afstand til skel er ca. 0,5 meter. De 5 af træerne er plantet i en række ved skel mod syd, de 3 øvrige i skel mod vest. Der er i forvejen et meget stort lindetræ i skel i hjørnet.

Da træerne står så tæt, vil de snart opleves som en mur, der lukker sol og lys ude fra vores smalle gårdhave mod syd og fra altanen mod vest. Vores nabo har afvist at tale med os.

Hvad kan vi gøre ?

Else S

Hej Else S

Der er ikke generelle regler for fritstående træer. Om træerne har et omfang, så de danner hegn og derved kan reguleres af Hegnsloven, er det alene hegnsmændene, der ved et Hegnssyn, kan vurdere.

De vurderer så de konkrete forhold på steder, forsøger at opnå enighed mellem jer, og kan ellers med udgangspunkt i Hegnsloven træffe en afgørelse om den aktuelle beplantning kan vurderes som hegn, og på den måde reguleres af Hegnsloven. Det er  alene den vurdering, der vil have betydning og er afgørende i hver enkelt konkrete sag.

Vurderingen gøres bl.a. ud fra forholdene på stedet og Hegnsloven.

Træer på række kan karakteriseres som et hegn, hvis:

  • Der er et vist antal træer.
  • Træerne er ensartede og af samme størrelse.
  • Der er kort indbyrdes afstand mellem træerne.
  • Træerne ikke står mere ned 1,75 meter fra skel.
  • Træerne udgør en væsentlig del af skellets længde.

Vi har ikke mulighed for at vurdere de konkrete forhold - og vores vurdering ville i øvrigt være uden betydning for, hvordan et hegnssyn betragter den aktuelle beplantning

Du kan kontakte Hegnssynet via kommunen. Læs om det her: Hegnsloven og hegnssyn

Hvis træernes skygge er meget generende, og mere end man kan forvente i området, så den overskrider det, der betegnes som den "naboretslige tålegrænse", kan det afgøres ved en civil retssag. En advokat kan vurdere jeres konkrete muligheder for på den måde at forlange træerne beskåret eller fældet.  Se mere her: Må naboens træer skygge?

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

  • Tine Nielsen, arkitekt maa

Aktuelt på forsiden

Vis resten af forsiden