Selvom naboens træer tårner sig 15 meter over din hæk og lægger din have i fuldstændig skygge sommeren igennem, giver loven ingen mulighed for, at du kan gøre noget. Omvendt kan dine naboer heller ikke kræve, at du skal fælde dine gamle kastanjetræer.

Skel og hegn er det eneste område, som har lidt regler. Her kan du beskære grene, som vokser gennem dit hegn eller er til skade for hegnet.

Hvis grenene til gengæld er ovenover hegnet, kan du kun kræve, at de bliver beskåret, hvis de er rådne og der er fare for, at de falder ned. Eller hvis de hænger så lavt, at du ikke kan komme forbi med dine havemaskiner.

Hegnssyn kan afgøre klage om træer

Samtidig er der regler for højden af hegn og træer i skelområdet.

Kan I ikke blive enige om forståelsen af reglerne i skellet, har alle kommuner et kommunalt hegnssyn, som du kan kontakte for at få en afgørelse.

- Desuden kan der være servitutter fra gammel tid, eksempelvis i strandområder, som har indflydelse på, hvor der må være træer, forklarer jurist Erik Frodelund fra familieadvokaten.dk.

Naboer i strid om træer i have

Der er masser af eksempler på nabostridigheder om bevoksning. Dem med træerne føler sig ofte udsat for trusler om retssager, og dem med skygge føler sig overhørt og generet. Det får mange til at kontakte en advokat.

- Foråret er højsæson for henvendelser, fortæller Erik Frodelund.

Retssag løser ikke problemer med nabo

Men ifølge Jesper Bastholm Munk, faglig leder på Center for Konfliktløsning, er en afgørelse gennem hegnssyn eller i byretten ikke nødvendigvis vejen til et bedre naboskab.

- Retten kan løse sagen rent teknisk, men følelserne kan sagtens forblive de samme. Samtidig er der en stigende tendens til, at den slags afgørelser faktisk ikke efterleves, og der kan gå prestige i at betale bøder, fortæller Jesper Bastholm Munk.

Godt naboskab, samtale og velvilje er vejen frem

Erfaringen viser, at samtale ikke blot fremmer forståelse, men også skaber ideer til løsninger, som ingen havde tænkt på før.

- Når du mærker, at noget begynder at ligne en konflikt, er det vigtigt at tage det alvorligt. Tag kontakt til naboen i stedet for at gå og putte med det. Hvis du går og sparer op, har du pludselig meget på kontoen, og det kan blive svært at få det sagt på en ordentlig måde, forklarer Jesper Bastholm Munk, som har mange års erfaring med løsning af nabokonflikter.

Tal ordentligt til din nabo, hvis træet skygger

Tænk samtidig over, hvad du vil sige. Hvis nogle træer generer, duer det altså ikke at sige, at naboens have er helt ude af kontrol, men bliv på egen side af skellet og fortæl, hvordan det opleves hos dig. Vær tydelig i det, der er vigtigt for dig. På den måde undgår du at gøre naboen forkert og diktere, hvad han skal gøre.

- Vigtigheden af måden vi snakker sammen på ikke kan fremhæves nok. Det gælder både selve ordene, men også hvor og hvornår, siger Jesper Bastholm Munk.

En snak i døren, mens naboen er i gang med aftensmaden eller har familiefødselsdag, skaber ikke de bedste rammer. Find en tid som passer begge og nogle rammer, hvor I kan mødes.

Center for Konfliktløsning har flere konkrete eksempler på alternative løsninger:

 1. I stedet for at klage over et kæmpe grantræ gik naboen ind og spurgte: "Hvad skal sådan et grantræ koste?". Prisen var så et nyt kirsebærtræ. Og så havde de en aftale.
 2. En nabo havde ikke noget sol til sin formiddagskaffe. Det viste sig, at træets ejer ikke ville af med sit træ, men til gengæld sjældent var hjemme om formiddagen, så naboen derefter kunne nyde sin formiddagskaffe i solen på naboens terrasse.

Sådan kan du løse konflikt med din nabo

Hvis du allerede har en konflikt med din nabo, kan du ifølge Center for Konfliktløsning gøre følgende:

 • Tag kontakt til naboen.
 • Hold dig til sagen set fra din have.
 • Gå efter bolden og ikke manden.
 • Lyt til naboens version af sagen.
 • Invitér naboen på udsynsvisit.
 • Vær kreativ i løsninger.
 • Lav fælles aftaler

Hvis tingene er spidset så meget til, at I ikke selv kan finde god måde at snakke sammen på, er der hjælp at hente. Center for Konfliktløsning har en åben og anonym telefonlinje, hvor en række rådgivere giver gode råd. Desuden kan I også vælge at mødes sammen med en konfliktmægler, som støtter dialogen.

- Parterne oplever, at der er mennesker på den anden side af bordet. Man ser tingene mere nuanceret. Samtidig føles det ikke, som om en løsning bliver trukket ned over hovedet på en, for man indgår kun aftaler man kan være enig i, fortæller Jesper Bastholm Munk om deres erfaringer med mægling mellem boligejere.

Sådan forebygger du konflikter med naboer

 • Sig goddag til nye naboer, hvad enten du er tilflytter eller den som får nye naboer.
 • Opbyg tillid gennem gensidigt kendskab – f.eks. lån værktøj eller en kop sukker.
 • Deltag i arbejdsdage og vejfester.
 • Gå ind i konflikten uden at blive en del af den. Hvis en nabo, som har konflikt med andre henvender sig til dig, så tilbyd en snak, vis forståelse, uden at give ret og fokuser på hvordan de får dialogen i gang.
 • Tag en snak før det bliver til en konflikt.

Kilde: Center for Konfliktløsning

Det siger loven

Der er ingen love om træers højde. Hvis retten skal dømme i sådanne stridigheder, vil de tage udgangspunkt i uskrevne naboretslige regler. Der er kun to bestemmelser om grene i loven. De står i Hegnslovens § 19:

Stk. 2. Grene, som vokser ind gennem hegnet eller så tæt hen over hegnet, at dette herved udsættes for beskadigelse, eller som er til ulempe for den for naboejendommens drift nødvendige færdsel med redskaber, maskiner og køretøjer, er naboen berettiget til at afkappe i skellinien.

Stk. 3. Grene, der på grund af alder, råd el. lign. skønnes at være farlige for sikkerheden på naboejendommen, kan hegnsynet efter naboens begæring pålægge ejeren at fjerne.

Kilde: Hegnsloven hos Retsinformation