Selvom naboens træer tårner sig 15 meter over din hæk og lægger din have i fuldstændig skygge sommeren igennem, giver loven ingen mulighed for, at du kan gøre noget.

Omvendt kan dine naboer heller ikke kræve, at du skal fælde dine høje træer.

Skel og hegn er det eneste område, som har lidt regler, der kan have betydning ift. naboens træer. 

Reglerne for skel og hegn hedder hegnsloven, og de giver der lov til at beskære grene, som vokser gennem eller opad dit hegn, hvis de er til skade for dit hegn eller for din drift af egen have. Du skal altså have en saglig grund til at beskære grenene, og de må kun beskæres til skellinjen.

Hvis grenene til gengæld er ovenover hegnet, kan du kun kræve, at de bliver beskåret, hvis de er rådne og der er fare for, at de falder ned. Eller hvis de hænger så lavt, at du ikke kan komme forbi med dine havemaskiner.

Hegnssyn afgør klager om naboens træer

Samtidig er der regler for højden af hegn og træer i skelområdet.

Kan I ikke blive enige om forståelsen af reglerne i skellet, har alle kommuner et kommunalt hegnssyn, som du kan kontakte for at få en afgørelse. Det kan også være, der er regler i jeres servitutter, lokalplan eller grundejerforening, I skal overholde.

Retssag løser ikke problemer med nabo

Men ifølge Jesper Bastholm Munk, faglig leder på Center for Konfliktløsning, er en afgørelse gennem hegnssyn eller i byretten ikke nødvendigvis vejen til et bedre naboskab.

- Retten kan løse sagen rent teknisk, men følelserne kan sagtens forblive de samme. Samtidig er der en stigende tendens til, at den slags afgørelser faktisk ikke efterleves, og der kan gå prestige i at betale bøder, fortæller Jesper Bastholm Munk.

Godt naboskab, samtale og velvilje er vejen frem

Udover hegnssynet kan I gå i retten med jeres uenighed. Men selvom retssager måske kan løse sagen teknisk, vil følelserne og forholdet mellem jer som naboer formentlig kun blive værre. 

Erfaringen viser i stedet, at samtale er vejen frem. Den ikke blot fremmer forståelse, men også skaber idéer til løsninger, som ingen havde tænkt på før. Tag kontakten med din nabo så tidligt som muligt - og sig det på en pæn og gerne konstruktiv måde.

Tal ordentligt til din nabo, hvis træet skygger

Tænk samtidig over, hvad du vil sige. Hvis nogle træer generer, duer det altså ikke at sige, at naboens have er helt ude af kontrol, men bliv på egen side af skellet og fortæl, hvordan det opleves hos dig. Vær tydelig i det, der er vigtigt for dig. På den måde undgår du at gøre naboen forkert og diktere, hvad han skal gøre.

Det bedste du kan gøre, er at komme med et kompromis i stedet for et krav. Fx kan du hjælpe med at fjerne træet eller erstatte det med noget andet. Det kan også være, at I har forskellige behov, der kan hænge sammen med enkelte, mindre ændringer.

En snak i døren, mens naboen er i gang med aftensmaden eller har familiefødselsdag, skaber ikke de bedste rammer. Find en tid som passer begge og nogle rammer, hvor I kan mødes.

Sådan kan du løse konflikt med din nabo

Hvis du allerede har en konflikt med din nabo, kan du ifølge Center for Konfliktløsning gøre følgende:

 • Tag kontakt til naboen.
 • Hold dig til sagen set fra din have.
 • Gå efter bolden og ikke manden.
 • Lyt til naboens version af sagen.
 • Invitér naboen på udsynsvisit.
 • Vær kreativ i løsninger.
 • Lav fælles aftaler

Hvis tingene er spidset så meget til, at I ikke selv kan finde god måde at snakke sammen på, er der hjælp at hente. Center for Konfliktløsning har en åben og anonym telefonlinje, hvor en række rådgivere giver gode råd. Desuden kan I også vælge at mødes sammen med en konfliktmægler, som støtter dialogen.

Sådan forebygger du konflikter med naboer

 • Sig goddag til nye naboer, hvad enten du er tilflytter eller den som får nye naboer.
 • Opbyg tillid gennem gensidigt kendskab – f.eks. lån værktøj eller en kop sukker.
 • Deltag i arbejdsdage og vejfester.
 • Gå ind i konflikten uden at blive en del af den. Hvis en nabo, som har konflikt med andre henvender sig til dig, så tilbyd en snak, vis forståelse, uden at give ret og fokuser på hvordan de får dialogen i gang.
 • Tag en snak før det bliver til en konflikt.

Det siger loven

Der er ingen love om træers højde. Hvis retten skal dømme i sådanne stridigheder, vil de tage udgangspunkt i uskrevne naboretslige regler. Der er kun to bestemmelser om grene i loven. De står i Hegnslovens § 19:

Stk. 2. Grene, som vokser ind gennem hegnet eller så tæt hen over hegnet, at dette herved udsættes for beskadigelse, eller som er til ulempe for den for naboejendommens drift nødvendige færdsel med redskaber, maskiner og køretøjer, er naboen berettiget til at afkappe i skellinien.

Stk. 3. Grene, der på grund af alder, råd el. lign. skønnes at være farlige for sikkerheden på naboejendommen, kan hegnsynet efter naboens begæring pålægge ejeren at fjerne.