Spørg Bolius

Vild bevoksning af buske og træer på naboens grund, kan jeg kræve, det bliver skåret ned?

Hej Bolius

Vores nabogrund, en ubebygget sommerhusgrund, har beplantning i en højde på 3-4 meter og en bredde på ca. 3-3½ meter målt fra skel. Beplantningen breder sig også ind over vores grund, hvor den dog bliver klippet som hæk.

Beplantningen består af tjørn, hyld, div. prydbuske, enkelte frugttræer, men det hele virker som en kompakt hæk i ca. 3½ meters bredde og 3-4 meter højt.

Alle buske og planter står inde på naboens grund, men mange af dem under ½ m fra skel. Kan man jvfr. hegnsloven kræve beplantningen/hækken nedskåret?

Jeg har tænkt mig at invitere naboen over på en øl og se, om han ikke kunne få forståelse for mit ønske om delvis nedskæring - jeg er tilfreds, hvis bare vi kunne holde den i 3 meters højde. Men hvis ikke vi kan snakke os tilrette om det, ville det være rart på forhånd at vide, hvordan jeg står i forhold til hegnsloven, og om jeg i en given sag ville kunne forvente at få medhold.

Med venlig hilsen Jacob L

Kære Jakob L

Det er altid mest hensigtsmæssigt, hvis man som naboer selv kan blive enige om beplantning i skel. Hvis ikke kan Hegnsloven komme i anvendelse, og hegnssynet træffe afgørelse, som begge parter så skal følge.

Men du skal være opmærksom på, at Hegnsloven kun gælder hegn og hæk i skel (og op til 175 cm på hver side af skel), men ikke anden beplantning eller fritstående træer.

Så det vil være et spørgsmål om den konkrete vurdering af beplantningen, om et hegnssyn vil vurdere, at  træerne har karakter af sammenhængende hegnslignende beplantning, og derfor omfattet af Hegnsloven.

Det er så noget, hegnssynet vurderer i hvert enkelt tilfælde, bl.a. ud fra følgende kriterier:

  • Der skal være et vist antal træer.
  • De skal være ensartede og af samme størrelse.
  • Træerne skal stå på række.
  • Der skal være kort indbyrdes afstand mellem træerne.
  • Træerne må ikke stå længere end 1,75 meter fra skellet.
  • Træerne skal udgøre en væsentlig del af skellets længde.

Du kan læse mere i : Hegnsloven og hegnssyn

Hvis der er tale om fritstående træer, gælder ingen generelle regler.
Læs mere om det her: Må naboens træer skygge

Vi har desværre ikke mulighed for at vurdere de konkrete forhold hos jer, eller hvordan det konkrete hegnssyn vil vurdere forholdene.

Håber I finder en løsning begge parter kan være tilfredse med, også for det gode naboskab.

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

  • Tine Nielsen, arkitekt maa

Aktuelt på forsiden

Vis resten af forsiden