Gule græsplæner og knastør jord. Landsgennemsnittet for DMI’s tørkeindeks har ramt 10, som er maksimumværdien for indekset, og selvom der kan være regn på vej, er det ikke nødvendigvis nok til at afværge tørken.

Det giver øget risiko for langvarig tørke i undergrunden, som i værste fald kan forårsage alvorlige revner og sætningsskader. Skaderne kan opstå, når jorden under et hus tørrer så meget ud, at den svinder ind nogle steder, og dele af huset dermed synker en smule.

Husejere er nervøse for skader

Rådgivningsfirmaet DMR Geoteknik A/S oplever allerede nu en øget efterspørgsel på undersøgelser af revner og sætningsskader i forbindelse med tørken, fortæller geotekniker og markedsdirektør Claus Gammelmark Therkildsen.

– Der er meget fokus på det, og de husejere, der henvender sig, er nervøse for, om man på forhånd kan sige noget om en sammenhæng mellem skader og tørken. Det er svært at sige noget lige nu om, hvorvidt der er en årsagssammenhæng, men det kan godt se ud til, at 2023 bliver ligesom 2018, når det kommer til tørkeskader. Det kan altså godt blive alvorligt i visse dele af landet siger Claus Gammelmark Therkildsen og forklarer, at risikoen for sætningsskader især er stor i områder, hvor jordbunden består af meget fed lerjord.

Behov for dækning efter voldsomme skader i 2018

I 2018 havde vi en ekstremt varm og tør sommer med 58 tørkedøgn, hvor landsgennemsnittet for tørkeindekset var over 9. Det resulterede ifølge Naturskaderådet i, at ca. 200 huse fik alvorlige revner og sætningsskader som følge af at jorden under dem tørrede ind. På det tidspunkt var der ikke forsikringsdækning for tørkeskader, og de husejere, der blev ramt, stod derfor selv med ansvar for og udgifter til reparationer.

I dag kan du få erstatning, hvis tørken giver skader på dit hus. Det kan du gennem tørkeskadeordningen, der trådte i kraft i juli 2022 og bliver administreret af Naturskaderådet.

Tørkeskadeordningen: Sådan anmelder du en skade

 • Anmeld skaden til dit forsikringsselskab, som vil rådgive dig i det videre forløb.
 • For at få erstatning fra tørkeordningen, skal to betingelser være opfyldt:
  1. Skaderne er ikke omfattet af din almindelige forsikring
  2. Det beskadigede er brandforsikret (brandforsikringen er en del af husforsikringen)
 • Når dit forsikringsselskab har bekræftet, at skaden ikke er omfattet af din almindelige forsikring, skal du anmelde den elektronisk via Naturskadebasen. 
 • Der må højst gå to måneder fra skaden er indtruffet, til du søger erstatning.

Naturskaderådet afgør, om der har været tale om tørke efter en uvildig undersøgelse af forholdene på skadestedet foretaget af særlige vurderingseksperter.

Læs mere her: Sådan anmelder du en naturskade
 

– Efter de ret voldsomme sætningsskader, vi så i 2018, og den store frustration hos husejerne, der ikke kunne få dem dækket, var det tydeligt, at der er behov for en erstatningsordning, når tørken rammer, siger chefkonsulent i Naturskaderådet, Poul Jensen.

Da tørkeskader kan være meget alvorlige, men ikke er en skadetype, som almindelige forsikringer dækker, giver det mening, at de hører under de såkaldte kollektivt finansierede katastrofeerstatningsordninger, forklarer han.

I 2022, hvor ordningen trådte i kraft, var der kun 8 tørkedøgn. I midten af juni 2023 er der allerede registreret 17 tørkedøgn.

Hvis der opstår revner eller skader på dit hus, og du har mistanke om, at det er tørkeskader, skal du anmelde skaden, i første omgang til dit eget forsikringsselskab, hurtigst muligt.

Gode råd hvis du er bekymret for tørkeskader

 • Gå en tur rundt om dit hus med et kamera. Tag billeder af soklen og eventuelt murværk som dokumentation på, at der ikke er revner på nuværende tidspunkt. Du kan naturligvis ikke vide, om der kommer revner eller hvor, men tager du en stak billeder hele vejen rundt om soklen, er du godt hjulpet på vej, hvis de kommer. Tag også billeder af husets hjørner, hvor der oftest kommer sætningsskader.
 • Der er især risiko for tørkeskader, hvis dit hus ligger på lerholdig jord. Hvis du ikke ved, om jorden er lerholdig, er det dog ikke spildt tid at tage billederne – du vil også kunne bruge dem, hvis der fx graves på en nabogrund eller laves andet entreprenørarbejde.
 • Der kan også opstå sætningsskader som følge af andet end tørke. Det kan fx være hvis jordbundsforholdene ikke var i orden, da huset blev opført, og fundamentet derfor rykker sig. Sætningsrevner kan også blive fremprovokeret af større byggerier i nærheden eller grundvandssænkning.

Læs mere om revner og sætningsskader

Kilde: Tine Sode, fagekspert i Videncentret Bolius