Håndværkerfradraget overlever, men får aldrig fred. Det er konklusionen, efter at Socialdemokratiet, Radikale, SF, Enhedslisten samt Alternativet har forhandlet en ny finanslovsaftale for 2020 på plads.

Både Radikale, SF og Enhedslisten bebudede forud for valget, at man ønskede at aflive BoligJobordningen, der ellers blev gjort permanent i 2018 af den daværende regering. Men trods modstanden oplyser Skatteministeriet og flere af partierne bag regeringens finanslovsaftale til Videncentret Bolius, at BoligJobordningen fortsætter i uændret form.

Hård kritik mod håndværkerfradrag

Det skortede ellers ikke på bulder imod håndværkerfradraget, da Radikale, SF og Enhedslisten satte sig til forhandlingsbordet.

- Ordningen skal afskaffes, fordi det er en mærkelig måde at bruge vores penge på. Den er socialt skæv, og så må man spørge, hvad vi egentlig skal med sådan en ordning under en højkonjunktur, lød det ifølge Altinget fra Enhedslistens finansordfører, Rune Lund.

Alternativet og SF har længe udtrykt ønske om at gøre håndværkerfradraget 'grønnere' ved kun at lade ordningen omfatte ydelser, der bidrager til den grønne omstilling.

Lad os være ærlige at sige, at det her er et velhaverfradrag.
Kathrine Olldag, skatteordfører hos Radikale Venstre

Fradrag gavner de rigeste

Også Radikale Venstre havde helst set, at ordningen var blevet ophævet, så pengene kunne bruges andre steder.

- Lad os være ærlige at sige, at det her er et velhaverfradrag, som i langt overvejende grad benyttes af folk, som ville få udført de samme ydelser, selv om fradraget forsvandt.

- Der er rigtig mange penge i den ordning, og dem kunne vi bare godt tænke os at prioritere på nogle ting, som socialt og klimamæssigt giver mere mening, sagde skatteordfører Kathrine Olldag (RV) til Altinget.

S: Fradraget gavner stadig

Socialdemokratiet var indstillet på at lade ordningen indgå i forhandlingerne om en ny finanslov, men har længe fastholdt, at partiet ikke har et ønske om at afskaffe det populære fradrag. 

I et svar til Folketinget fra 22. august 2019 fastslår skatteminister Morten Bødskov (S) således, at ordningen stadig er højaktuel.

- Regeringen har ingen planer om at afskaffe BoligJobordningen, som hjælper bl.a. travle familier i hverdagen og samtidig giver incitament til bl.a. energirenovering af private boliger, lød svaret fra skatteministeren.

Betingelser for at få håndværkerfradrag

  • Du skal have almindelig skattepligt i Danmark og være fyldt 18 år inden udgangen af det år, hvor arbejdet blev udført.

  • Ægtefæller og samlevere med fælles økonomi kan dele fradraget uanset, hvem der har betalt. Hver ægtefælle/samlever kan i 2021 få fradrag for op til 25.000 kr. for både håndværkerydelser (12.500 i 2020) og serviceydelser (6.200 kr. i 2020). Beløbet overføres ikke automatisk, så indtast hver jeres andel i jeres årsopgørelse

  • Hvis andre i en husstand, fx dine børn over 18 år, skal have fradrag for udgiften, skal de have betalt et beløb svarende til fradraget. Beløbet skal betales elektronisk, enten til håndværkeren, eller til den i husstanden, som har betalt håndværkeren.

  • I en helårsbolig skal du bo der, mens arbejdet udføres.

  • Du kan kun få fradrag til vedligeholdelse og reparation af en eksisterende helårsbolig eller fritidsbolig. Du kan altså ikke få fradrag for nybyggeri. Du kan heller ikke få fradrag for arbejde i forbindelse med anlæggelse af have – det er kun de tilbagevendende arbejder med vedligeholdelse af haven, der giver mulighed for servicefradrag.

  • Kun ejerne af en fritidsbolig (og deres ægtefæller) kan få fradrag for fritidsbolig. Du kan ikke få fradrag for serviceydelser, hvis du lejer dit sommerhus ud.

  • Selv om du har både helårsbolig og sommerhus, kan du højst få fradrag for 25.000 kr. i 2021 for håndværkerydelser (12.500 kr. i 2020) og serviceydelser (6.200 kr. i 2020).

  • Husk, at det kun er arbejdslønnen, du kan få fradrag for.