Spørg Bolius

Ny lejlighed er slet ikke som det der var lovet i projektmaterialet - hvordan prissættes mangler og ændringer?

Kære Bolius

Vi skal flytte ind i et nybyggeri, hvortil vi overtager nøglerne d. 15. December. I forbindelse med for-gennemgang d. 3. December, er vi blevet opmærksom på følgende 3 ting, som vi har brug for på:

1) Der er etableret Genvex-anlæg i lejligheden, uden at dette har været oplyst i noget købsmateriale eller på tegninger, som vi har set i forbindelse med købet. Genvex-anlægget både optager meget plads i entre, som er blevet reduceret med 1/3, plus skæmmer med store rørføringer rundt i boligen. Bl.a. har vi nu en 30x50cm søjle placeret fra gulv til loft (ca 5m lang rørføring) i et værelse på 1. salen, som udover at være grim også gør, at vi nu ikke kan placere en dobbeltseng noget sted i boligen. Derudover er der i vores trappeopgang - også med loft til kip placeret rørføring indpakket i hvide bokse rundt i ca. 3 m. højde over dørene, hvilket skæmmer loft-til-kip oplevelsen væsentligt. I vores købskontrakt står der blot, at "ventilation kommer til at overholde gældende myndighedskrav". Hvordan skal vi forholde os til dette? Vi anser det som en væsentlig forringelse af boligen, selvom anlægget i sig selv jo sikkert er en fin løsning. Det er blot ikke, hvad vi købte. Hvordan kan vi prissætte en økonomisk kompensation for dette?

2) Vi har tilkøbt loft til kip med indbyggede akustikplader. Akustikpladerne er ikke isat loftet, men entreprenør tilbyder at påsætte dem uden på loft-til-kip. Vores byggerådgiver fraråder os at acceptere denne løsning, ligesom producenter af pladerne telefonisk har frarådet os det. Entreprenøren har nu tilbudt os 6000 kr i kompensation - og fastholder, at akustikplader påsat gipsloft er den rigtige løsning.

Hvad er korrekt opsætning af akustikplader? Hvilken økonomisk kompensation vil det være rimeligt at kræve for de manglende akustikplader? Det handler om 3 rum på i alt 67 kmv, alle med skråvægge og loft til kip i ca 5 ms højde.

Vi har i øvrigt alt betalt 156.000 kr for loft-til-kip, hvilket af den byggesagkyndig skønnes til at være en overpris på ca 2-3 x den reelle pris.

3) På tegningerne af udendørsarealerne for vores bolig er de gældende koter ikke overholdt. Det betyder, at vi i stedet for 1,6 skråning bl.a. får ca 2.3m jordskråning blot 2-3 meter uden for vores stuevinduer. Hvordan kan man prissætte denne værdiforringelse af boligen korrekt? Hvem kan hjælpe os her? Vores byggesagkyndig og advokat kan desværre ikke være behjælpelig i denne problematik.

Vi håber meget, at I kan hjælpe og takker meget på forhånd for jeres svar.

Mvh.

Kristian & Anne

Hej Kristian og Anne

Det var ellers ikke så lidt.

Det er da rigtig træls, at der er sket alle disse ændringer som ændrer væsentligt på jeres oplevelse og brug af ejendommen.

Spørgsmålet er svært for mig at svare, og der findes ikke facitlister over kompensation-satser eller lignende.

Så hvordan skal man opgøre at jeres hus er forbedret med varmegenvinding, men at det tager plads.

Omvendt kan jeg dårligt set for mig, hvordan entreprenøren/bygherren vil kunne leve op til gældende regler UDEN at have et ventilationsanlæg med varmegenvinding.

Det samme kan man sige om akustikpladerne. Men også her, er der bare regler som der skal leves op til mht. akustik.

Det lyder som en entreprenør der ikke har styr på tingene, og som har slået sig voldsomt på de nye BR18 regler.

Forhandling om kompensation går meget på forhandling. Og I vil støde på at entreprenøren/bygherre mener I kan få 500 kr og I vil gerne have 50.000 kr. - pr. problem. Og så er man selvsagt langt fra hinanden.

Normalt når taler om afslag i prisen så kan man henvise til AB-regler hvor man beskriver kompensationen således:

1) enten som forskellen mellem den aftalte entreprisesum og den entreprisesum, der måtte antages at være blevet aftalt, hvis der var indgået aftale om arbejdet i den foreliggende stand,

2) eller som forskellen mellem det aftalte arbejdes værdi uden mangler og arbejdets værdi i den foreliggende stand.

Her bruger man reelt ofte ejendomsmæglere til at vurdere disse forskelle i prisen, (punkt 2) og det var måske her I skulle forsøge at høre jer.

Jeg håber I kan bruge mit svar, selvom jeg ikke bliver konkret på kroner og ører.

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

  • Morten Mathiasen, ekstern fagekspert

Aktuelt på forsiden

Vis resten af forsiden