Spørg Bolius

Ny tilbygning og ombygning, hvad kommer det til at koste?

Hej Bolius

Jeg ønsker venligst råd og vejledning angående forventede priser per m2 ved et om-, til- og opdaterings projekt på mit parcelhus.

Der laves en tilbygning på ca. 30 m2 på et hus som aktuelt er 127 m2; oprindeligt 107 m2. Eksisterende soveværelse deles i to (a) bliver nyt kontor og (b) bliver nyt badeværelse.

I tilbygning kommer walk-in-closet og nyt soveværelse. Nye rum skal have loft til kip med ovenlys.

Husets oprindelige soveværelse, som nu er arbejdsværelse, lægges til stuen og skal fremover være bibliotek/tv-stue.Bryggers opdateres med nyt gasfyr.  Vi søger men har endnu ikke fået byggetilladelse.

mvh og Tak - Peter

Hej Peter

At give et bud på hvad det konkrete byggeri kommer til at koste vil kræve større kendskab til den konkrete opgave, undersøgelse af det eksisterende byggeri, forholdene på grunden, hvilken form for tilbygning, konstruktioner og materialer, hvad den skal indeholde, kvalitetsniveau, byggeriets kompleksitet og meget andet - ellers er det ikke muligt at give dig et fagligt brugbart konkret bud på hvad det vil komme til at koste dig at gennemføre den ønskede til- og ombygning.

Det er mange konkrete faktorer der har stor indflydelse på prisen - og de gennemsnitspriser der findes for hvad det koster pr kvadratmeter kan man ikke bruge til at beregne prisen i et så forholdsvis lille konkret byggeri, hvor små ting kan have stor betydning for den endelige pris.

Vær opmærksom på fx at loft til kip har betydning for hvilken tagkonstruktion der kan vælges og det kan derfor have stor betydning for den samlede pris, at hvis vægge der skal fjernes har konstruktiv betydning har det stor betydning for økonomien, at et den del af tilbygning/ombygning der er  badeværelse generel koster fra omkring 250.000 kroner og opefter

En arkitekt med erfaring i den form for om- og tilbygning kan ved et møde, gennemgang af forholdene på stedet og en drøftelse med jer komme med et overslag på hvad det konkrete projekt kan komme til at koste.
Se mere her: Så meget koster det at bygge om eller til

Selv små til- og ombygninger kan være byggeteknisk komplekse, så for at få et overblik og den mest hensigtsmæssige udnyttelse af kvadratmeter og økonomi kan et idemøde med en arkitekt der har erfaring med den form for til og ombygning af private enfamiliehuse, føre til at i får et reelt grundlag for at vælge de mest hensigtsmæssige løsninger både funktionelt, konstruktivt og økonomisk
Se fx: Danske Boligarkitekter

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

  • Tine Nielsen, arkitekt maa

Aktuelt på forsiden