Hvis I har for lidt plads I jeres hus, er der umiddelbart to muligheder: Byg til eller sælg huset og køb et større. Medmindre I bedre kan udnytte jeres eksisterende plads. Det er både bedst for dine pengepung og for klimaet.

Hvad der bedst kan betale sig afhænger primært af huspriserne, hvor du bor.

Jo højere huspriserne er, jo bedre kan det typisk betale sig at bygge til, for alene omkostningerne til salg og køb af en bolig løber hurtigt op i 230.000 kr. for et parcelhus til en pris på 2,5 millioner kr., viser beregninger, som fagekspert i boligøkonomi i Videncentret Bolius, Jørgen Munksgaard Rasmussen, har udarbejdet. Dertil kommer prisforskellen på huset du sælger, og huset du køber. 

Hvad kan gøre din tilbygning dyrere?

  • Hvis køkken og bad udgør en stor del af eller hele din tilbygning.
  • En vinkeltilbygning frem for en forlængelse af boligen.
  • Kompleks sammenbygning med den eksisterende bolig.
  • Dårlige jordbundforhold, da det kan kræve ekstra fundering.
  • Kviste, karnapper og åbent til kip.
  • Dyre byggematerialer som glaserede tegl eller massivt trægulv.
  • Dyrt inventar, fx designer-køkken og spa.

Er tilbygningen dyr eller billig, og hvor høje er huspriserne?

- Det afgørende for, om en tilbygning betaler sig i forhold til en flytning, er de lokale boligpriser, og om tilbygningen kan opføres rimeligt ukompliceret, og hvad der skal være i den. Fx er det dyrere at bygge en tilbygning som en vinkel til det eksisterende hus, og specielt et ekstra badeværelse koster langt mere end et værelse, forklarer Jørgen Munksgaard Rasmussen.

Det koster typisk mellem 20.000 og 24.000 kr. pr. kvadratmeter at bygge til den eksisterende bolig.

- I fx Kalundborg svinger kvadratmeterpriserne for et nyere parcelhus på mellem 13.000 og 16.000 kr., så her vil det i nogle tilfælde være billigere at sælge sit gamle hus og købe nyt.

- Ligger boligen uden for Nakskov, er kvadratmeterpriserne på 7.000-10.000 kr. for et nyere parcelhus, hvilket i de fleste tilfælde gør en tilbygning til en dårlig forretning.

- Omvendt ser dei ud i Vanløse ved København, hvor kvadratmeterpriserne for en ældre villa typisk svinger mellem 40.000 og 70.000 kr., hvilket gør en udvidelse af boligarealet til en økonomisk attraktiv løsning, forklarer Jørgen Munksgaard Rasmussen.

Pas på omkostningerne ved salg og køb af hus

Ud over de lokale huspriser, bør du også tænke over omkostningerne ved salg af den gamle bolig og køb af den nye bolig.

Ifølge beregninger foretaget af Videncentret Bolius, ligger omkostningerne ved et salg af en villa på 3 - 6 procent af salgsprisen, mens omkostningerne ved køb en af villa typisk ligger en smule lavere.
Boligøkonom i Nordea, Lise Nytoft Bergmann, understreger dog, at det er meget individuelt og bl.a. afhænger af, hvor meget udgiften til mægler kan forhandles ned, og hvor meget man kan genbruge af tinglysningsafgiften på det nye hus.

-Men under alle omstændigheder er skift af ejerbolig en dyr sag, og derfor bør man tænke sig godt om, inden en flytning, siger hun. 

Blandt de store poster ved et boligskifte optræder udgifter til mægler, den ekstra udgift ved at have boligen stående tom i en periode og tinglysningsafgift på skødet.
Mæglerudgiften kan reduceres gennem en forhandling med ejendomsmægleren, men kommer næppe ret meget under to procent. Hvis du skal gøre det billigere, er selvsalg en mulighed.

Få hjælp, når du skal bygge til

Hvis du overvejer at bygge til, råder sekretariatschef i Boligøkonomisk Videnscenter, Curt Liliegreen, til, at du kontakter både en ejendomsmægler og en arkitekt.

- Ejendomsmægleren kan fortælle lidt om, hvor høj en pris boligen kan bære i det pågældende kvarter, mens arkitekten kan give et bud på en fornuftig løsning, der både er funktionel og bevarer husets værdi, forklarer han.

Eksempel: Sådan ser økonomien ud ved salg og køb af større hus

Jørgen Munksgaard Rasmussen har regnet på et eksempel, hvor en familie med en villa på 120 m2 har behov for ca. 30 m2 mere plads. Efter at have kigget på boligannoncer i lokalområdet, konstaterer familien, at de kan få 3,6 millioner kr. for deres nuværende bolig og må betale 4,5 millioner kr. en ny bolig på 150 m2.

Af skemaet fremgår det, at merprisen for det nye hus inkl. salgs- og købsomkostninger havner på 1.131.670 kr. For merprisen får familien 30 m2 boligareal til en pris på 37.722 kr. pr. m2.

- Da en ny tilbygning eller en indretning af tagetagen til beboelse typisk koster et sted mellem 20.000 og 24.000 kr. pr. m2, vil det i det konkrete tilfælde være mere fordelagtigt for familien at bygge til huset frem for at flytte.

Det skal dog bemærkes, at prisen på en tilbygning afhænger af flere forhold og både kan ligge højere og lavere end det anførte interval, siger Jørgen Munksgaard Rasmussen.