Hvad koster det at købe en ejerbolig?

Det kan variere en del, hvor meget det koster at købe en bolig. Den samlede pris afhænger blandt andet af, hvor meget, du har brug for at låne, hvilken bank du har, og om du benytter dig af ekstern rådgivning i forbindelse med købet. 

Eksempel på 2,5 millioner kr.

For at gøre priser og procenter mere håndgribelige bruger vi i denne artikel en hushandel til 2.500.000 kr. som eksempel.

Som boligkøber har du forskellige muligheder for at barbere omkostningerne ned. Fx kan du ved at købe hus eller lejlighed med kort overtagelsesfrist spare udgifterne til en fastkursaftale, og du slipper måske også for dobbelt husleje i en måned eller to.

Vælger du den absolutte minimalløsning, kan du nøjes med omkostninger til tinglysning og skrivning af skøde, hvilket løber op i cirka 20.000 kr. for en bolig til 2.500.000 kr. Dette kræver dog, at du betaler ejendommen kontant og fravælger alle ikke-obligatoriske udgifter. Er du førstegangskøber og kun har kontanter nok til at dække udbetalingen og de direkte omkostninger ved købet, vil omkostningerne løbe op i 90.000-100.000 kr.

Nedenfor gennemgår vi de udgifter, du støder på, inden du kan sætte foden indenfor i din nye bolig. Nederst i artiklen finder du en samlet oversigt over omkostningerne ved et huskøb til 2.500.000 kr.

Det skal du betale til sælger

Købsprisen / kontantprisen

Køber kan forhandle med sælger om prisen med større eller mindre succes afhængigt af forhold som konjunktur, antallet af interesserede købere og den gæld, sælger har i ejendommen – jo mindre gæld, desto større er chancen som regel for at få et nedslag i prisen.

På boliga.dk kan du tjekke, hvor meget der i gennemsnit bliver givet i nedslag i det område, du køber i.

De færreste kan betale hele kontantprisen med det samme og optager derfor et eller flere lån. Som hovedregel skal du selv komme med minimum 5 procent af den samlede købspris i udbetaling og kan låne op til 95 procent fordelt på et realkreditlån på maksimalt 80 procent og et banklån på resten.

Da det koster en del at låne penge, skal du huske, at det samlede beløb, som du skal finansiere, består af både kontantprisen og låneomkostningerne.

Det skal du betale til staten

Når du køber en ejendom, skal du betale for tinglysning af ejerskiftet og stempling af pantebreve i forbindelse med lån til boligen.

Tinglysning af skøde

Tinglysning af skødet er den offentlige registrering af din rettighed over ejendommen. Du skal betale en tinglysningsafgift, som også kaldes en stempelafgift, på 0,6 procent af købsprisen plus et fast tinglysningsgebyr på 1.850 kr. pr. 1. januar 2023. 
I eksemplet løber afgiften op i 15.000 kr. plus 1.850 kr. I alt 16.850 kr.

Tinglysningsafgift på realkreditlån

Når du tager et realkreditlån, ønsker realkreditselskabet at have sikkerhed for udlånet gennem et pantebrev, som skal tinglyses. Det koster 1,45 procent af lånebeløbet i tinglysningsafgift plus et fast tinglysningsgebyr på 1.825 kr. pr. 1. januar 2023.

Hvis der allerede eksisterer et andet pantebrev i boligen fra en tidligere ejer, som dit nye realkreditlån skal erstatte, kan værdien af den tinglysningsafgift, der tidligere er betalt for det andet pantebrev, modregnes. Dermed bliver det beløb, du skal betale, væsentligt lavere. Det er ikke ualmindeligt, at 75 procent af den afgift, du skulle betale, kan dækkes af tidligere betalt afgift. På tinglysning.dk kan du tjekke, hvad der findes af pantebreve i ejendommen.

I eksemplet vil afgiften, hvis 80 procent af boligens pris belånes med et realkreditlån, maksimalt beløbe sig til 29.000 kr. plus 1.825 kr., hvilket er 30.825 kr.

Vi går dog ud fra, at 75 procent af afgiften dækkes af tidligere betalt afgift, og udgiften bliver derfor i alt 9.075 kr.

Tinglysningsafgift på boliglån

De fleste nye boligejere har ud over realkreditlånet brug for en restfinansiering, der typisk sker gennem et boliglån i banken. Da boliglånet både skal rumme en restfinansiering på 15 procent og udgifterne til tinglysning samt gebyrer i bank og realkreditselskab, løber det samlede lånebeløb hurtigt op i 16-17 procent af købsprisen.

Banken skal have sikkerhed for udlånet gennem et ejerpantebrev, der skal tinglyses. Også her kan værdien af eventuelt tidligere betalt tinglysningsafgift modregnes.

I eksemplet udgør boliglånet i banken cirka 410.000 kr. Det bliver 5.945 kr. i afgift plus 1.825 kr., i alt 7.770 kr.

Det skal du betale til bank og realkreditinstitut

Både bank og realkreditinstitut opkræver en række gebyrer for ekspedition af dine lån. Noget kan du forhandle om, fx stiftelsesomkostninger. Gebyrerne fordeler sig typisk på følgende måde:

Ekspeditionsgebyrer

Banken tager gebyrer i forbindelse med tinglysning, sagsbehandling og eventuel garanti over for sælger. Gebyrernes størrelse svinger fra bank til bank. Nogle banker tilbyder rabat på beløbet over for nye kunder.
Regn med en fast udgift til gebyrer på minimum 9.000 kr.

Kursskæring og kurtage

Kursskæring er et fradrag i kursen, inden lånebeløbet bliver afregnet med dig.

Kurtage er den pris, du betaler for at få solgt/købt dine obligationer.

Kurtage og kursskæring på realkreditlån

Dette er gebyrer, som realkredit­instituttet tager for at handle obligationer for dig til lånet. Du kan typisk regne med en kurtagesats på 0,15 procent og en kursskæring på 0,20 kurspoint.

I eksemplet vil udgiften til kurtage og kursskæring ved et realkreditlån på 80 procent af købsprisen løbe op i ca. 7.000 kr.

Etablering af boliglån

Nogle banker beregner provision på et boliglån som en procentsats af lånet, mens andre opererer med et fast gebyr.

I eksemplet tager vi udgangspunkt i den gennemsnitlige udgift hos de fire storbanker samt Arbejdernes Landsbank. For et lån på 410.000 kr. er udgiften sat til 7.600 kr.

Kurssikring

Ønsker du at finansiere boligen med et fastforrentet lån, kan du overveje en kurssikring. Med en kurssikring kender du den månedlige ydelse på forhånd. Nogle banker tager et fradrag i kursen plus et fast gebyr, mens andre ikke tager gebyr.

I eksemplet vil kurssikring af et realkreditlån på 2.000.000 kr. i to måneder medføre en udgift på ca. 10.000 kr.  pr. januar 2023.

Det skal du betale til rådgivere

Den økonomiske rådgivning får de fleste boligkøbere i banken, som tager sig betalt for sin service gennem gebyrer og rentemarginal, som er forskellen mellem udlåns- og indlånsrente. Derudover kan du få brug for byggeteknisk bistand og advokat­rådgivning.

Byggesagkyndig

Selvom sælger får udarbejdet en tilstandsrapport, vælger nogle boligkøbere også at få en uvildig byggesagkyndig til at se på huset. En byggeteknisk inspektion kan være mere grundig og foretages typisk sammen med den potentielle køber. Prisen svinger meget, men vil ofte ligge i størrelsesordenen 5.000-8.000 kr.

I eksemplet benytter vi en standardudgift på 5.000 kr.

Advokatbistand

På baggrund af købsaftalen skal der skrives skøde på ejendommen. Mange benytter en bolig­advokat til dette, og det koster i de billigste tilfælde ca. 2.000 kr.

En advokat kan også rådgive om selve boligkøbet, hvis du ønsker hjælp til det. Det kan fx være hjælp til at tjekke købsaftalen igennem og mulighed for at benytte advokatforbehold, så du kan fortryde købet, hvis der opstår behov for det, selvom du har underskrevet købsaftalen.

I eksemplet benytter vi en samlet pakke med bl.a. skødeskrivning og rådgivning til 
8.000 kr.

Det skal du betale til forsikringsselskaber

Ejerskifteforsikring

I forbindelse med salg af et hus får sælger typisk udarbejdet en tilstandsrapport, som også er grundlag for et tilbud på ejerskifteforsikring til køber. Prisen varierer afhængigt af husets alder, størrelse og dækningens varighed, og den svinger fra selskab til selskab. Normalt deler sælger og køber udgiften, som vi har anslået til i alt 16.000 kr.

I eksemplet er købers udgift altså 8.000 kr.

Husforsikring

Hvis du køber et hus og optager et lån, vil långiveren, fx realkredit­instituttet, stille krav om, at du tegner en husforsikring. Husforsikringer kan variere forsikringsselskaberne imellem, men dækker typisk skader, der opstår på huset som følge af brand, vandskader, storm, hærværk eller ulykker. Prisen afhænger af bl.a. selvrisiko og tilvalg, men ligger på ca. 3.000-5.500 kr. om året.

I eksemplet benytter vi en husforsikring til 4.000 kr.

Anslåede omkostninger i forbindelse med køb af hus til 2.500.000 kr.

 

Tinglysningsafgift på skøde

16.850 kr.

Tinglysningsafgift på realkreditlån (75 % genbrug)

9.075 kr.

Tinglysningsafgift på boliglån (410.000 kr. )

7.770 kr.

Ekspeditionsgebyrer bank/realkredit

9.000 kr.

Kurtage og kursskæring

7.000 kr.

Etablering af boliglån

7.600 kr.

Kurssikring i to måneder

10.000 kr.

Byggesagkyndig

5.000 kr.

Advokatbistand

8.000 kr.

Ejerskifteforsikring

8.000 kr.

Husforsikring

4.000 kr.

Anslåede omkostninger i alt

92.295 kr.

Anslåede omkostninger i alt i procent af købspris

3,69 procent