Sådan ser du i tingbogen

 • Gå på tinglysning.dk/m
 • Tast adresse og postnummer, eller tryk "Find min position", hvis du vil have oplysninger på den adresse, du sidder på.
 • Tryk på Søg-knappen og vælg adressen.

Hvis du vil have flere oplysninger om en ejendom, skal du logge ind med NemID:

 • Gå på tinglysning.dk
 • Klik på "Forespørg med log in".
 • Log ind med din NemID.
 • Indtast adresse (under fanen "Fast ejendom").
 • Vælg, hvad du ønsker at se.

På tinglysning.dk kan du gratis tjekke alt om den bolig, du overvejer at købe, eller hvilke lån din nabo har i sin bolig. Du kan både få oplysninger om huse, ejerlejligheder og andelsboliger.

Fra 1. juli 2013 har det været gratis at søge i tinglysningssystemet. Via den digitale tinglysning kan du bl.a. se følgende om en bolig:

 • Hvem der ejer boligen.
 • Hvilke lån der er, og hvornår de blev oprettet (men ikke, hvor meget der er betalt af på dem).
 • Købspris.
 • Den seneste ejendomsvurdering og grundværdi.
 • Servitutter på ejendommen (se i boksen nederst, hvordan du finder servitutter).

Under "Vis historiske adkomster" kan du se, hvem der tidligere har ejet boligen, hvornår de købte den, og hvad købsprisen var.

Tjek, om boligen er fredet

Via servitutterne kan du fx tjekke, om der er begrænsninger på den bolig, du er interesseret i at købe - fx om den er fredet, eller om andre har ret til at færdes på grunden.

Find flere råd og vejledninger dokumenter til tinglysning på tinglysning.dk

Log ind på tinglysning.dk og få flere oplysninger

På tinglysning.dk kan du vælge at søge oplysninger om boliger frem, både når du er logget ind, og når du ikke er. Hvis du logger ind med NemID eller digital signatur, kan du se flest oplysninger.

Fx kan du under "Mere" og "Indskannet Akt" se kopier af de dokumenter, der er registreret på ejendommen, hvis du har aktnummeret.

Du kan få en samlet oversigt over alle ejendommens oplysninger ved klikke ”Hent PDF”. Dernæst kan du udskrive eller gemme oversigten.

Hvis du ikke er logget ind, kan du bl.a. ikke se købsprisen, vilkår på pantebreve eller få adgang til at se, hvad der står i servitutterne.

Gratis at søge oplysninger

Indtil 1. juli 2013 kostede det 30-120 kr. at søge om oplysninger på andre boliger end din egen, og 175 kr. for at få adgang til eller udskrift af de akter, der ligger til grund for registreringen i tingbøgerne. Men siden har det været gratis, hvis du selv kigger og evt. udskriver dokumenterne.

Til gengæld blev tinglysningsafgiften af en ejendom hævet. I dag ligger afgiften på 1.850 kr. samtidig med at der betales 0,6% af købesummen til staten for at få tinglyst skødet på ejendommen (prisen er opdateret i janaur 2024).

Sådan finder du servitutter

 1. Gå på tinglysning.dk
 2. Klik på "Forespørg med log in".
 3. Log ind med din NemID.
 4. Indtast adresse (under fanen "Fast ejendom") og klik på den.
 5. Klik på “Servitutter”.
 6. Du kan nu se de servitutter, der er på ejendommen.
 7. Hvis et akt nr. står med rød tekst, kan du klikke på det og downloade dokumentet som pdf-fil.

Under "Mere" og "Indskannet Akt" kan du se kopier af de dokumenter, der er registreret på ejendommen inden overgangen til digital tinglysning 7. september 2009.

Få flere oplysninger om servitutter hos Tinglysningsretten

Video: Forstå tinglysning på 45 sekunder

Tinglyste servitutter

Hvis du søger efter tinglyste servitutter, så vær opmærksom på, at nogle af de tinglyste servitutter er tinglyst på mange ejendomme, og at kopien derfor kan ligge i en anden ejendomsakt. I så fald står der henvisning til denne ud for servitutten.

Når du søger en sådan servitut frem, får du også alle den pågældende ejendoms dokumentkopier - og altså også kopier af dokumenter, der ikke har noget med den enkelte servitut at gøre.

Den indskannede akt kan være meget stor, og er ikke altid struktureret efter samme principper, men normalt er der først en kopi af skødet, derefter panthæftelser og til sidst servitutter.

Kilde: Tinglysningsretten

Video: Det kan du bruge servitutter til