Fra 1. januar 2023 kan landets kommuner - efter planen - vælge at forbyde ældre brændeovne og pejseindsatser, der er produceret før 2008, i områder, der har kollektiv varmeforsyning i form af fjernvarme eller naturgas.

Et flertal i Folketinget bestående af Socialdemokratiet, SF, Radikale Venstre, Enhedslisten, Frie Grønne og Alternativet har 5. maj 2022 vedtaget en ændring af lov om miljøbeskyttelse, der gør det muligt.

Nye regler: Skrot brændeovnen eller udskift den med en ny

Det er op til de enkelte kommuner, om de vil gøre brug af de nye regler. Gør de det, skal ejere af brændeovne produceret før 1. juni 2008 enten helt skrotte deres brændeovn eller erstatte den med en ny, hvor partikeludledningen højst må være 5 g/kg fyret brænde.

Nægter brændeovnsejere at følge reglerne, har kommunerne mulighed for at indføre en bødestraf.

Hvis partikelfiltre til brændeovne viser sig at være effektive nok, kan det blive en mulighed at installere dem i stedet for at nedlægge brændeovnen.

Hvilke fyringsanlæg med brænde gælder loven IKKE for?

Det er ikke 100 procent besluttet endnu, men alt tyder på, at loven ikke vil gælde for visse særlige typer af mindre fyringsanlæg til fast brændsel under 1 MW. Det drejer sig fx om "masseovne, kakkelovne og antikke brændeovne produceret før 1920 samt brændekomfurer opbygget på stedet", som der står i lovforslaget.

Heller ikke fyringsanlæg i fredede bygninger bliver omfattet af loven.

Hvorfor bliver der forbud mod brændeovne før 1. juni 2008?

Grunden til, at det er brændeovne fra før 2008, der kan forbydes, er, at der i juni 2008 blev indført bindende krav til udledning af partikler fra brændeovne, oplyser Miljøministeriet. Kravet for udledningen var 10 g/kg fyret brænde.

- Luftforurening er skyld i, at tusindvis af danskere dør for tidligt hvert år. Derfor skal vi have renere luft i byerne og på villavejene i hele landet. Nu får kommunerne et nyt værktøj til at sikre renere luft, når vi giver dem mulighed for at forbyde gamle brændeovne, uden at borgerne er nødt til at etablere en ny varmekilde, siger miljøminister Lea Wermelin.

Gamle brændeovne før 2003 skal kasseres ved køb af bolig

I forvejen har det fra 1. august 2021 ikke været tilladt at beholde en gammel brændeovn fra før 2003, når du køber bolig med en sådan brændeovn. Senest et år efter skal den være nedlagt eller erstattet med en ny brændeovn.

Ældre brændeovne udleder flere partikler

Der er ca. 700.000 brændeovne og pejseindsatse i Danmark, og sammen med andre brændefyringsanlæg anslås de at stå for omkring 40 procent af den samlede danske partikelforurening. Ældre brændeovne udleder op til fem gange så mange partikler som nye.

Omkring 400.000 brændeovne i Danmark er produceret før 2008. Miljøministeriet vurderer, at ca. 220.000 af brændeovnene er placeret i områder med fjernvarme eller naturgas, og de kan altså blive omfattet af de nye regler.