Fra 1. juli 2023 kan landets kommuner vælge at forbyde ældre brændeovne og pejseindsatser, der er produceret før 2008, i områder, der har kollektiv varmeforsyning i form af fjernvarme eller naturgas.

Et flertal i Folketinget bestående af Socialdemokratiet, SF, Radikale Venstre, Enhedslisten, Frie Grønne og Alternativet har 5. maj 2022 vedtaget en ændring af lov om miljøbeskyttelse, der gør det muligt. De nye regler kan ses i "Bekendtgørelse om kommunale forskrifter om udskiftning eller nedlæggelse af ældre brændeovne og pejseindsatse i områder med kollektiv varmeforsyning".

Nye regler: Skrot brændeovnen eller udskift den med en ny

Det er op til de enkelte kommuner, om de vil gøre brug af de nye regler. Gør de det, skal ejere af brændeovne produceret før 1. juni 2008 enten helt skrotte deres brændeovn eller erstatte den med en ny, hvor partikeludledningen højst må være 5 g/kg fyret brænde.

Nægter brændeovnsejere at følge reglerne, har kommunerne mulighed for at give en bøde.

Hvis partikelfiltre til brændeovne viser sig at være effektive nok, kan det blive en mulighed at installere dem i stedet for at nedlægge brændeovnen.

Hvilke fyringsanlæg med brænde gælder loven IKKE for?

Flere typer af mindre fyringsanlæg er undtaget fra loven. Det gælder:

  • Antikke brændeovne produceret før 1920.
  • Brændeovne og pejseindsatse i fredede bygninger.
  • Brændeovne med vandtank.
  • Brændekomfurer opbygget på stedet.
  • Indmurede pejseindsatse, hvor udskiftning eller nedlæggelse kræver så omfattende konstruktions- og/eller bygningsmæssige ændringer, at det kræver en betydelig indsats fra bygningshåndværkere, så det bliver meget dyrt for ejeren.
  • Kakkelovne.
  • Masseovne.
  • Pilleovne.
  • Åbne pejse – et åbent ildsted, hvor forbrændingen ikke er adskilt fra det rum, hvori pejsen er placeret, og som tager forbrændingsluften gennem pejseåbningen.

Hvorfor bliver der forbud mod brændeovne før 1. juni 2008?

Grunden til, at det er brændeovne fra før 2008, der kan forbydes, er, at der i juni 2008 blev indført bindende krav til udledning af partikler fra brændeovne, oplyser Miljøministeriet. Kravet for udledningen var 10 g/kg fyret brænde.

- Luftforurening er skyld i, at tusindvis af danskere dør for tidligt hvert år. Derfor skal vi have renere luft i byerne og på villavejene i hele landet. Nu får kommunerne et nyt værktøj til at sikre renere luft, når vi giver dem mulighed for at forbyde gamle brændeovne, uden at borgerne er nødt til at etablere en ny varmekilde, sagde daværende miljøminister Lea Wermelin.

Gamle brændeovne før 2003 skal kasseres ved køb af bolig

I forvejen har det fra 1. august 2021 ikke været tilladt at beholde en gammel brændeovn fra før 2003, når du køber bolig med en sådan brændeovn. Senest et år efter skal den være nedlagt eller erstattet med en ny brændeovn.

Ældre brændeovne udleder flere partikler

Der er ca. 700.000 brændeovne og pejseindsatse i Danmark, og sammen med andre brændefyringsanlæg anslås de at stå for omkring 40 procent af den samlede danske partikelforurening. Ældre brændeovne udleder op til fem gange så mange partikler som nye.

Omkring 400.000 brændeovne i Danmark er produceret før 2008. Miljøministeriet vurderer, at ca. 220.000 af brændeovnene er placeret i områder med fjernvarme eller naturgas, og de kan altså blive omfattet af de nye regler.

Hvordan tjekker man alderen på sin brændeovn?

Hvis der ikke er en kvittering fra den gang, brændeovnen blev købt, kan det være svært at se eller finde ud af, om en brændeovn er produceret før 1. juni 2008.

På nogle brændeovne kan du bag på ovnen se, hvornår den er produceret. Hvis der er et mærke på brændeovnen, kan du henvende dig til en forhandler eller en producent, der muligvis kan hjælpe dig med at aldersbestemme din ovn.

Du kan også bede den skorstensfejer, der kontrollerede fyringsanlægget og/eller brandværnsforanstaltningerne ved installationstidspunktet, om at tjekke installationstidspunktet for brændeovnen via en ildstedsattest.

Derudover kan oplysninger om købstidspunkt, produktionsår eller dato for opførselstidspunktet for ejendommen også anvendes til at estimere installationstidspunktet.

Det er kommunalbestyrelsen, der vurderer, hvornår en dokumentationstype dokumenterer installationstidspunktet for en brændeovn eller pejseindsats.

Kilde: Miljøstyrelsen