Mange vælger at skaffe sig af med deres gamle brændeovn, og der er da også flere gode grunde til at skrotte den. Blandt andet forurener gamle brændeovne meget mere end nye brændeovne, ligesom de også bruger mere brænde.

Fra 1. august 2021 blev det derudover et lovkrav, at hvis du køber nyt hus med en brændeovn fra før 2003, skal den senest et år efter være nedlagt eller erstattet med en ny.

Hvis du  vil af med din brændeovn, enten fordi du vil udskifte den med en mere effektiv og miljøvenlig brændeovn, eller ikke ønsker at have brændeovn mere, får du her gode råd til, hvordan du kan komme af med den på forsvarlig vis.

Hvordan nedtager du din gamle brændeovn uden at skade gulv, bolig og opgang?

Hvis du selv vil afinstallere din brændeovn og aflevere den til skrot, kan du for at beskytte gulvet placere brændeovnen på en træplade, der er placeret oven på et håndklæde, som du så kan trække hen over gulvet og dermed lettere flytte den tunge ovn. Sørg for, at gulvet er rent, så du ikke trækker ovnen over fx sand, småsten, glasskår eller andet, der kan ridse gulvet.

Hvis du betaler professionelle for at afhente din brændeovn, er det en god ide forinden at tage billeder af gulv, dørkarme og vægge (evt. også dem i opgangen, hvis du bor i en etageejendom), så du kan dokumentere evt. skader som følge af afhentningen.

Hvor kan du aflevere din gamle brændeovn?

En brændeovn kan afleveres på kommunens genbrugsplads, hos en skrothandler eller blive taget retur af en brændeovnsforhandler, hvis du vælger at ombytte din gamle brændeovn med en ny.

Du må ikke sælge eller give din gamle brændeovn væk, da den ikke lever op til de nuværende krav om partikeludledning.

Hvem kan du få til at afhente din gamle brændeovn?

Når du vil af med din brændeovn, kan du gøre følgende:

  1. Genbrugsplads: Afinstaller selv din brændeovn (inkl. evt. udvendigt skorstensrør) og kør den på genbrugspladsen.
  2. Skrothandler: Afinstaller selv din brændeovn og kontakt den lokale skrothandler, hvis der ellers er jern nok i ovnen til, at det er attraktivt for en skrothandler at modtage den og evt. selv komme og hente den.
  3. Flyttemand: Afinstaller/nedtag selv din brændeovn og kontakt et flyttemandsfirma eller vognmand for afhentning og evt. også hjælp til nedtagning.
  4. Ombyt med en ny brændeovn: Hvis du køber en ny brændeovn, vil forhandleren med stor sandsynlighed tage den gamle med som en del af montageservicen for den nye. 
  5. Vejledning fra forhandler: Kontakt din lokalebrændeovnsforhandler og spørg, om de kan anbefale lokale fagfolk, der kan nedtage og/eller afhente din brændeovn.

Hvordan fjerner du skorstensrør og reparerer huller i loft, tag og gulv?

Når du fjerner din brændeovn og skorsten, vil der enten være hul:

  • Ind til en indvendig skorsten.
  • Op gennem loft og tag, hvor brændeovnens eget, udvendige skorstensrør har været monteret.
  • Igennem en ydervæg, hvor skorstenen føres ud til det fri og op udvendigt langs ydervæggen.

Du kan vælge selv at reparere det eller hyre fagfolk. Umiddelbart er efterarbejdet følgende:

Brændeovn tilsluttet en indvendig skorsten

Her skal du mure hullet fra brændeovnsinstallationen til med et par mursten (eller gasbeton) og mørtel, pudse op og evt. male. Som udgangspunkt er det et arbejde, du godt kan gøre selv. Har du ingen erfaring med murerarbejde, er det dog en god ide af få en murer til at udføre arbejdet.

Brændeovn tilsluttet sin egen lodrette skorsten

Efter du har fjernet brændeovnens skorstensrør, vil der være et hul op gennem både loft og tag. Hele tagkonstruktionen omkring hullet skal reetableres. Den yderste del med spær, lægter og tagbeklædning skal lukkes forsvarligt i forhold til både statik og tæthed.

Den indvendige del med isolering, dampspærre og loftsbeklædning skal udføres, så der undgås kuldebroer og utætheder. Det er vigtigt, at dampspærren er tæt, da du ellers kan risikere at få problemer med fugt.

Medmindre du er en erfaren gør det selv-type, anbefaler vi, at du får koblet professionelle på opgaven, der både omfatter tømrer-, murer og malerarbejde.

Brændeovn tilsluttet sin egen skorsten, der føres ud vandret igennem boligens ydervæg

Efter du har fjernet brændeovnens skorstensrør, vil der være et hul igennem ydervæggen. Hvis ydervæggen er muret, skal murværket omkring hullet tilpasses, så du kan mure nye hele sten ind. Halve sten eller sten der er skåret i, for at få lavet hullet til skorstensrøret, hugges ud langs fugerne, og der mures nye sten i.

Reparationen vil være synlig i et stykke tid, mindst et år, da det er svært at få mursten og fugemørtel til at passe til den gamle patinerede mur.

Den indvendige del af en ydervæg kan bestå af enten mursten eller gasbeton. Den nemmeste måde at lukke hullet indvendigt er ved at skære en gasbetonplade (multiplade) til, som efterfølgende limes ind i hullet. Husk at få isolering ind i hullet imellem formuren og bagmuren, inden du limer gasbetonen til.

Er der tale om en trævæg, må du regne med at skulle skifte hele brædder udvendig. Ved trævægge er det vigtigt, at du får tætnet en eventuel damspærre – ligesom hvis det var indvendigt i loftet. Du kan lukke hullet med en tilskåret gipsplade eller træfiberplade.

Gulv

Hvis ikke du vælger at installere en ny brændeovn det samme sted, skal du muligvis gøre noget ved gulvet, da din brændeovn sandsynligvis har stået oven på en klinkebelægning, metalplade eller en glasplade.

Hvis du fx har et trægulv og ønsker, at gulvet har et ensartet udseende, skal du nok slibe hele gulvet ned og give det en olie- eller lakbehandling, da gulvet ofte ser anderledes ud der, hvor brændeovnen har stået.