Mange vælger at skaffe sig af med deres gamle brændeovne.

Miljøstyrelsen har af flere omgange haft en såkaldt skrotningspræmie på 2.215 kr. for brændeovne før 1995 for i højere grad at motivere folk til at skrotte eller udskifte de gamle brændeovne, fordi de forurener 3-5 gange så meget og bruger 20 procent mere brænde end nye brændeovne. Denne ordning er pt. ikke aktiv, men du kan i stedet få håndværkerfradrag til afmontering af eksisterende brændeovn.

Hvis du gerne vil af med din brændeovn, enten fordi du vil udskifte den med en ny, mere effektiv og miljøvenlig brændeovn, eller ikke ønsker at have brændeovn mere, får du her gode råd til, hvordan du kan komme af med den på forsvarlig vis.

Hvordan nedtager du din gamle brændeovn uden at skade gulv, bolig og opgang?

Hvis du selv vil afinstallere din brændeovn og aflevere den til skrot, kan du for at beskytte gulvet placere brændeovnen på en træplade, der er placeret oven på et håndklæde, som du så kan trække hen over gulvet og dermed lettere flytte den tunge ovn. Sørg for, at gulvet er rent, så du ikke trækker ovnen over fx sand, småsten, glasskår eller andet, der kan ridse gulvet.

Hvis du betaler professionelle for at afhente din brændeovn, er det en god ide forinden at tage billeder af gulv, dørkarme og vægge (evt. også dem i opgangen, hvis du bor i en etageejendom), så du kan dokumentere evt. skader som følge af afhentningen.

Hvor kan du aflevere din gamle brændeovn?

En brændeovn kan afleveres på kommunens genbrugsplads, hos en skrothandler eller blive taget retur af en brændeovnsforhandler, hvis du vælge at ombytte din gamle brændeovn med en ny.

Du må ikke sælge eller give din gamle brændeovn væk, da den ikke lever op til de nuværende krav om partikeludledning.

Hvem kan du få til at afhente din gamle brændeovn?

Når du vil af med din brændeovn, kan du gøre følgende:

  1. Genbrugsplads: Afinstaller selv din brændeovn (inkl. evt. udvendigt skorstensrør) og kør den på genbrugspladsen.
  2. Skrothandler: Afinstaller selv din brændeovn og kontakt den lokale skrothandler, hvis der ellers er jern nok i ovnen til, at det er attraktivt for en skrothandler at modtage den og evt. selv komme og hente den. Hvis skrothandleren selv skal afhente den, vil det nok koste omkring 600 kr., hvis du ikke bor længere væk end 30 kilometer. Du kan sikkert også få et lille beløb for det jern, skrothandleren aftager, hvilket nok vil være omkring 100 kr., hvis mængden af jern vejer omkring 100 kilo.
  3. Flyttemand: Afinstaller/nedtag selv din brændeovn og kontakt et flyttemandsfirma eller vognmand for afhentning og evt. også hjælp til nedtagning. Du skal nok regne med minimum 1.000 kr. for at køre fra din bopæl til den nærmeste genbrugsplads. Hvis du står klar med brændeovnen på gaden og selv afleverer den på genbrugspladsen, kan det sikkert gøres for en tredjedel af prisen, 300-400 kr.
  4. Ombyt med en ny brændeovn: Hvis du køber en ny brændeovn, vil forhandleren med stor sandsynlighed tage den gamle med som en del af montageservicen for den nye. Hvis den nye ovn kan monteres i den gamle installation, regn da med at montage af den nye ovn og afhentning af den gamle brændeovn vil koste omkring 2.200 kr. (ekskl. moms) eller mere, hvis montørerne bruger for meget tid udover, hvad en montering typisk vil tage. Læg 1.000 kr. til, hvis du bor over stueniveau i en etageejendom.
  5. Vejledning fra forhandler: Kontakt din lokalebrændeovnsforhandler og spørg, om de kan anbefale lokale fagfolk, der kan nedtage og/eller afhente din brændeovn.

Hvordan fjerner du skorstensrør og reparerer huller i loft, tag og gulv?

Når du fjerner din brændeovn og skorsten, vil der enten være hul ind til en indvendig skorsten eller hul op gennem loft og tag, hvor brændeovnens eget, udvendige skorstensrør har været monteret. Du kan vælge selv at reparere det eller hyre fagfolk.

Umiddelbart er efterarbejdet:

  • Brændeovn tilsluttet en indvendig skorsten: Her skal du mure hullet fra brændeovnsinstallationen til med et par mursten (eller gasbeton) og mørtel, pudse op og evt. male. Som udgangspunkt et arbejde du godt kan gøre selv. Har du ingen erfaring med murerarbejde, er det en god ide af få en murer til at udføre arbejdet.
  • Brændeovn tilsluttet sin egen, tilhørende skorsten: Efter at du har fjernet brændeovnens skorstensrør, vil der være et hul op gennem både loft og tag. Hele tagkonstruktionen omkring hullet skal reetableres. Den yderste del med spær, lægter og tagbeklædning skal lukkes forsvarligt i forhold til både statik og tæthed. Den indvendige del med isolering, dampspærre og loftsbeklædning skal udføres, så der undgås kuldebroer og utætheder. Det er vigtigt at dampspærren er tæt, da du ellers kan risikere at få problemer med fugt.
    Medmindre du er en erfaren gør det selv-type, anbefaler vi, at du får koblet professionelle på opgaven, der både omfatter tømrer-, murer og malerarbejde. Det vil sandsynligvis koste 5.000-10.000 kr.
  • Gulv: Hvis ikke du vælger at installere en ny brændeovn det samme sted, skal du muligvis gøre noget ved gulvet, da din brændeovn sandsynligvis har stået oven på en klinkebelægning, metalplade eller en glasplade. Hvis du fx har et trægulv og ønsker, at gulvet har et ensartet udseende, skal du nok slibe hele gulvet ned og give det en olie- eller lakbehandling, da gulvet ofte ser anderledes ud der, hvor brændeovnen har stået.

Kan du få økonomisk støtte til at skrotte en brændeovn?

Du har tidligere kunnet få et tilskud på 2.215 kr. til skrotning af din brændeovn, hvis den er fra før 1995. Denne ordning er ikke længere aktiv, men du kan i stedet få fradrag via BoligJobordningen på arbejdslønnen til håndværksydelserne i forbindelse med nedtagning, fjernelse af brændeovnen og reetablering/udbedring af skaderne.

Beløbet, du sparer i skat via BoligJobordningen, vil ca. være mellem 150 kr. og 2.000 kr. – alt efter, hvor meget tid håndværkerne bruger på at udbedre sporene efter brændeovnen udover selve afhentningen og bortskaffelsen af den.

Hvis du vil have tilskud skrotning af din brændeovn, skal du have din skorstensfejer til at bekræfte alderen på brændeovnen, så den overholder alle krav til skrotpræmien. Som del af ansøgningen skal du desuden tage et billede af brændeovnen før skrotning og et billede af den nye brændeovn eller af det nedlagte ildsted.