Nyt gulv i 70'er hus - hvad er bygningsreglementets krav til isolering?

Hej Bolius

Jeg har i hele mit hus fået banket gulvene op, da der ikke var gulvvarme og der var ulovlige kloaker. Det er en ejerskrifte sag. Jeg vil høre, hvor meget isolering, der skal lægges i gulvet efter gældende regler. Huset er fra 1978.

Hilsen Pia

Hej Pia

Energikravene ved ombygning og renovering er en smule anderledes end når det er nybygning. I bygningsreglementet kan du læse at et terrændæk skal overholde en U-værdi på max. 0,10 W/m²K (jo lavere værdi jo bedre). Det svarer normalvis til en isoleringstykkelse på 3-400 mm afhængigt af hvilken type der anvendes. Læs mere i Bygningsreglementet om krav her: bygningsreglementet.dk/Tekniske-bestemmelser/11/Krav

I nogle situationer skelner man imellem om det er rentabelt at isolere op gældende krav. Er det ikke rentabelt kan man godt undlade at isolere op til gældende krav.

Det vurderer jeg dog ikke vil være gældende i din situation.

Hvis hele bygningsdelen udskiftes skal der isoleres efter gældende krav. Læs vejledning i Bygningsreglementet her: BR18 Energiforbrug 

Med venlig hilsen

Bolius - et helejet Realdania selskab