Der er tale om nytænkning, når ”Det åbne bofællesskab” er klar til indflytning. For i modsætning til mange fællesskaber, hvor de kun er målrettet en meget specifik målgruppe, som fx seniorer, så er det anderledes her. Målet er, at bofællesskabet sætter nye standarder for inklusion i byggeriet.

Aktørerne bag projektet, fondene Elsass og Bevica, Lejerbo Trekanten og Realdania, arbejder på, at bofællesskabet skal bygges i Kolding. Årsagen er, at det er en central placering og har gode muligheder inden for ungdomsuddannelser.

- ”Det åbne boligfællesskab” handler om at skabe et naturligt grundlag for meningsfulde og ligeværdige fællesskaber for alle. Vi tror på, at livskvalitet nøje hænger sammen med, om man føler sig som en del af samfundsfællesskabet, og det gælder selvfølgelig også på boligområdet, siger adm. direktør, Peter Lindegaard i Elsass Fonden og Marianne Kofoed, direktør i Bevica Fonden.

Blandede beboere

For seniorer er ventelisterne er lange til de populære seniorbofællesskaber. I det nye bofællesskab i Kolding skal der efter planen opføres 100 boliger, der rummer senior-, familie- og studieboliger. Derfor kommer det ikke til at nedbringe ventelisterne markant for seniorerne, men til gengæld byder det på en helt ny boform.

- Vi ser store perspektiver i samarbejdet med fondene. Det ligger jo i vores DNA at sørge for boliger til alle; at skabe rum for liv, som vi siger. Samarbejdet her giver et endnu bredere perspektiv på, hvordan vi kan omsætte gode intentioner om inklusion og fællesskab til konkrete boliger, siger John Refsgaard fra Lejerbo Trekanten.

Fokus på ensomhed

Det er endnu tidligt i processen, hvorfor der heller ikke er sat dato på, hvornår byggeriet skal stå klart. Kolding Kommune og kommunes byråd skal først godkende projektet, en relevant byggegrund samt afsætte den nødvendige grundkapital til de almene boliger.

- Realdania har i disse år stort fokus på at bekæmpe ensomhed gennem udvikling af seniorbofællesskaber, fordi vi ved, at et liv i seniorbofællesskaber styrker folks relationer og øger livskvaliteten. Dette partnerskab udvider horisonten for fællesskabets potentialer ved at koble styrkerne fra seniorbofællesskabet med et større inkluderende fællesskab på kryds og tværs af generationer og med stærk fokus på mangfoldighed. Vi glæder os meget til det ambitiøse samarbejde, siger filantropidirektør i Realdania, Nina Kovsted Helk.

Det åbne fællesskab udvikles i et samarbejde mellem Elsass Fonden, Bevica Fonden, Lejerbo Trekanten og foreningen Realdania.